Update cookies preferences
Promotic

MaxRows - vlastnost objektu PmaDataTable

Popis:
Maximální počet řádků.
Syntaxe:
Long MaxRows
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maximální počet řádků" tohoto objektu.
 
Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v položce "PmaRoot" INFO systému (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
- PmaDataTable.Rows (vlastnost)
- PmaDataTable.MaxCols (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
var nMaxRows = oDataTable.MaxRows;
© MICROSYS, spol. s r.o.