Update cookies preferences
Promotic

Web server - karta objektu PmaDataTable

Popis:
Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Konfigurátory:
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru
PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty.
Plná URL adresa k této komponentě pak je například:
"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Zobrazit v HTML seznamu komponentPokud je zatrženo, pak bude tato komponenta viditelná v zobrazovaném seznamu komponent. Za zobrazování tohoto seznamu je odpovědný Web objekt, do kterého je tato komponenta registrována (Web objekt PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang).
Pokud není zatrženo, pak nebude komponenta viditelná v seznamu. Bude ale dostupná svou Web adresou. Je to vhodné pro systémové komponenty (např. nabízená data jiným aplikacím) které nemají být vybírány z Web prohlížečů.
Při prohlížení seznamu komponent ve Web prohlížeči lze tuto volbu potlačit stisknutím klávesy Shift a současně kliknutím na nadpis tohoto seznamu. Tehdy se seznam otevře znovu a zobrazí všechny (tzn. i systémové) komponenty.
Poznámka:
Pomocí této karty lze zaregistrovat objekt jako komponentu do Web serveru (tzn. do objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang).
Klient může číst data z této komponenty pouze pokud je splněno oprávnění "WebRead".
Klient může data zapisovat pouze pokud je splněno oprávnění "WebWrite".
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmDataClient.

Pokud je objekt zaregistrován, pak v intranetu nabízí Web stránky na URL adrese:
http://NázevPočítače:Port/IdKomponenty/Stránka

Kde:
NázevPočítače - je síťový název počítače, na kterém běží tato aplikace PROMOTIC.
Port - port nastavený v objektu PmaWeb (pokud port je roven číslu 80, pak se nemusí uvádět)
IdKomponenty - pokud je komponenta přímo zaregistrovaná do objektu PmaWeb, pak je zde text uvedený v konfigurátoru "Identifikátor Web komponenty" v této kartě. Pokud je komponenta zaregistrovaná do objektu PmaWebFolder nebo PmaWebLang, pak je zde ještě předtím identifikátor tohoto objektu, tedy například "IdFolder/IdKomponenty", atd.
Stránka - název stránky, kterou objekt nabízí. Pokud není stránka zadána, pak se zobrazí přednastavená stránka.


Další nabízenou stránkou je data.xml, která nabízí obsah dat v objektu PmaDataTable jako XML data. Tyto XML data však mohou mít ještě různý tvar a proto je potřeba zadat parametr fmt, který určuje formát nabízených XML dat. Jsou k dispozici tyto formáty:
- data.xml?fmt=full nabízí XML data obsahující seznam proměnných a pro každou proměnnou její název a hodnotu.
- data.xml?fmt=purevalue nabízí XML data obsahující pouze seznam hodnot oddělené středníkem.


Web klient má takto přístup ke XML datům aplikace, může data číst i do dat zapisovat. Běžným klientem je Web prohlížeč (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...) nebo jiná aplikace PROMOTIC. Jiná aplikace PROMOTIC jako klient pak využívá metody ReadFromWeb nebo WriteToWeb objektu PmaDataTable.
© MICROSYS, spol. s r.o.