Update cookies preferences
Promotic

InsertRow - metoda objektu PmaDataTable

Popis:
Metoda vloží nový řádek (nebo více nových řádků) na zadanou pozici. Existující řádky za touto pozicí se posunou.
Hodnoty buňek v novém řádku jsou prázdné (datový typ null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript).
Syntaxe:
Long InsertRow(Long Row, [Long Count])
Parametry:
Row(Long) Pokud hodnota tohoto parametru je >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0) na který se má nový řádek vložit.
Hodnota -2 znamená vložení nového řádku na konec.
Count[nepovinné] (Long) Počet nových řádků.
Výchozí hodnota je 1.
Vrácená hodnota:
Vrací index prvního přidaného řádku. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (řádek se nevložil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:
Maximální počet řádků závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):
Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".
Viz také:
Příklad:
V objektu /DataTable (typu PmaDataTable) se provedou tyto operace:
- Vloží se 1 nový řádek na začátek (na řádek na indexu 0)
- Vloží se 5 nových řádků na konec tabulky
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oDataTable = pMe.Pm("/DataTable");
oDataTable.InsertRow(0);
oDataTable.InsertRow(-2, 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.