Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Runtime licence PROMOTIC

- Runtime licence opravňuje uživatele provozovat aplikaci vygenerovanou vývojovým prostředím PROMOTIC po neomezeně dlouhou dobu na jednom PC. Runtime licenci tvoří:
- HW klíč nebo
- HW klíč s doprovodným licenčním souborem nebo
- Přechod na novější verzi PROMOTIC lze provést zdarma u licencí mladších 10 let. Období pro upgrade starší licence lze prodloužit - viz obchodní položka PmUpgrade10.
- V případě požadavku na rozšíření již zakoupené runtime licence o nové licence se doplácí cenový rozdíl runtime licencí. Rozšíření runtime licencí se provádí zasláním licenčního souboru emailem. Nové runtime licence lze distribuovat také zasláním nového licenčního klíče - výměnou za starý.
- Zákazník může při objednání runtime licence
- buď výběrem poskládat licenci z nabídky komponent přesně podle svých požadavků
- nebo zvolit balíček PmDriverPack.


ZÁKLADNÍ runtime licence - povinná

Tuto část licence je nutno zakoupit pro danou aplikaci vždy, pokud velikost aplikace přesáhne počet proměnných stanovených pro PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC.
Licence umožňuje provozování jedné nebo více PROMOTIC aplikací na jednom PC.
Součástí základní runtime licence jsou vedle jiných i alarmový a eventový systém, trendy (tzn. ukládání a prohlížení hodnot vybraných proměnných s časovou známkou), obrazy, systém uživatelů a oprávnění, ladící prostředky, bezpečnostní komponenty, atd.

Rozlišujeme 4 typy základní runtime licence PROMOTIC - podle velikosti aplikace:
- PmRtFree - Bezplatná runtime licence: velikost aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů (bez licenčního klíče)
- PmRt100: velikost aplikace do 100 proměnných
- PmRt500: velikost aplikace do 500 proměnných
- PmRt1000: velikost aplikace do 1 000 proměnných
- PmRt5000: velikost aplikace do 5 000 proměnných
- PmRt50000: velikost aplikace do 50 000 proměnných
- PmRtProf: neomezená velikost aplikace


Proměnné, které se počítají do výpočtu velikosti aplikace, jsou proměnné v objektech PmaData, PmaOpcDaClientGroup, PmaTrendGroup, PmaCommGroup, PmaCommMsg, v zastaralých objektech PmaNumber a PmaString a v datovém rozšíření ExtSubVar.
Počet proměnných aplikace vyjadřuje rozsah a složitost aplikace. Celkový počet je součtem všech proměnných aplikace. Podle počtu proměnných aplikace je potom stanovena cena licence. Viz Základní runtime licence a Ceník .
Informace o aktuální velikosti aplikace je k dispozici v editoru Pma objektů v kořenovém objektu (v objektu PmaRoot) v konfigurátoru "Velikost a licence objektu".

VOLITELNÉ runtime licence:

Základní runtime licenci lze rozšířit o volitelné runtime licence:
- Přístup k rozhraním: PmOPC (OPC klient), PmDB (databáze), PmActiveX (ActiveX objekty), PmDLL (DLL knihovny).
- Klientské licence: PmDataClient (základní), PmWebClient (plný).
- Komunikační licence: Komunikace s PLC a technologií pomocí PROMOTIC komunikačních ovladačů.

Balíček PmDriverPack

Cenově zvýhodněný balíček licencí PmDriverPack umožňuje přístup ke všem standardním rozhraním PmOPC, PmDB, DDE, PmActiveX PmDLL a komunikačním ovladačům. Tento balíček lze zakoupit k libovolné runtime licenci.


Historie:
Pm8.00.01: Opravená chyba: s runtime klíčem při ukončování aplikace se zbytečně otevíralo okno s hlášením (chyba od verze Pm8.0.0).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice