Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče

Licenční soubor (tzn. soubor PmXXXX.swk) rozšiřuje (mění) obsah licence obsažené v konkrétním klíči. Licenční soubor obsahuje všechny komponenty PROMOTIC licence (původní i nově přidané).

Každý licenční soubor je jednoznačně přiřazen pouze jednomu HW klíči (např. licenční soubor má název Pm1234.swk, kde 1234 je číslo HW klíče). Licenční komponenty obsažené v .swk souboru jsou funkční pouze pokud je přítomen také původní klíč (jehož obsah je tímto .swk souborem rozšiřován).

 
Použití:

Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky aplikace PROMOTIC (kde je umístěn .pra soubor) a příslušný HW klíč musí být zasunut USB portu. Licenční soubor si aplikace PROMOTIC automaticky načte při svém spuštění. Není nutno v aplikaci nebo konfiguračních souborech nic měnit.

 
Distribuce:

Původní runtime HW klíč byl dodán s obsahem licencí požadovaných zákazníkem. Při rozšíření licence je dodán pouze licenční soubor s požadovanými rozšířenými licencemi. Soubor se zákazníkovi zasílá e-mailem. Cena takového rozšíření licence je kalulována jako součet cen jednotlivých obchodních položek, které byli do licence nově přidány (viz ceník systému PROMOTIC).

Informace o obsahu licencí v zaslaném licenčním souboru jsou uvedeny v dodacím listu, který je zaslán zákazníkovi poštou spolu s fakturou.

 
Rozšíření licencí lze provádět také zasláním nového HW klíče výměnou za starý. Při tomto způsobu rozšíření licence je fakturována také cena nového HW klíče - viz obchodní položka PmHwKey.
 
Doporučení:
- Při přenesení aplikace na jiné PC se vždy ujistěte že je zkopírován také licenční soubor.
- Licenční soubor doporučujeme pečlivě zálohovat. Pokud i přesto dojte ke ztrátě licenčního souboru, pak kontaktujte společnost MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice