Promotic

Licenční soubor SWK rozšiřující obsah licenčního klíče

Licenční soubor (tzn. soubor PmXXXX.swk) rozšiřuje (mění) obsah licence obsažené v konkrétním klíči. Licenční soubor obsahuje všechny komponenty PROMOTIC licence (původní i nově přidané).
Každý licenční soubor je jednoznačně přiřazen pouze jednomu HW klíči (např. licenční soubor má název Pm1234.swk, kde 1234 je číslo HW klíče). Licenční komponenty obsažené v souboru .swk jsou funkční pouze pokud je přítomen také původní klíč (jehož obsah je tímto .swk souborem rozšiřován).

Použití:
Licenční soubor je nutno zkopírovat do složky aplikace PROMOTIC (kde je umístěn .pra soubor) a příslušný HW klíč musí být zasunut USB portu. Licenční soubor se automaticky načte po spuštění aplikace. Není nutno v aplikaci nebo konfiguračních souborech nic měnit.

Distribuce:
Původní runtime HW klíč byl dodán s obsahem licencí požadovaných zákazníkem. Při rozšíření licence je dodán pouze licenční soubor s požadovanými rozšířenými licencemi. Soubor se zákazníkovi zasílá emailem. Cena takového rozšíření licence je kalkulována jako součet cen jednotlivých obchodních položek, které byli do licence nově přidány (viz ceník systému PROMOTIC).
Informace o obsahu licencí v zaslaném licenčním souboru jsou uvedeny v dodacím listu, který je zaslán zákazníkovi poštou spolu s fakturou.

Rozšíření licencí lze provádět také zasláním nového HW klíče výměnou za starý. Při tomto způsobu rozšíření licence je fakturována také cena nového HW klíče - viz obchodní položka PmHwKey.

Doporučení:
- Při přenesení aplikace na jiný počítač se vždy ujistěte že je zkopírován také licenční soubor.
- Doporučuje se Licenční soubor pečlivě zálohovat. Pokud i přesto dojte ke ztrátě licenčního souboru, pak kontaktujte společnost MICROSYS.
© MICROSYS, spol. s r.o.