Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vzdálená modifikace obsahu hardwarového licenčního klíče

Obsah licencí a jejich vlastností lze v hardwarovém klíči měnit také vzdáleně, tedy bez nutnosti fyzického doručení klíče do firmy MICROSYS. Tato možnost je velice výhodná, pokud je potřeba změnu licence provést rychle a pokud je preferována modifikace licence bez nutnosti použití rozšiřujícího licenčního souboru (.swk). Eliminuje se takto také potřeba přepravy klíče – vše lze provést pomocí e-mailu a Web připojení.

Předpoklady vyžadované pro použití vzdálené modifikace licenčního klíče

- hardwarový licenční klíč byl dodán firmou MICROSYS pro licencování PROMOTIC SCADA software (hardwarové klíče určené pro licencování jiných softwarových produktů jiných firem nelze tímto způsobem modifikovat i když jsou stejné značky a typu)
- hardwarový klíč musí být typu Sentinel HL, MINI nebo BOARD, starší typy klíčů nejsou pro tuto funkčnost podporovány (Verze klíče musí být 4.XX a vyšší. Typ a verze klíče v USB portu lze zjistit připojením na lokální Web rozhraní HASP Web prohlížečem - localhost:1947)
- pro správnou funkčnost se vzdáleně modifikovanými hardwarovými klíči je vyžadována minimálně verze PROMOTIC 8.3.8 nebo vyšší
- uživatel počítače, na kterém se provádí modifikace obsahu hardwarového klíče, musí mít plný hardwarový přístup k USB portům počítače


Upozornění: Po provedení vzdálené modifikace obsahu licencí je takový klíč nevratně přepnut do "driverless" módu. Jeho použití se systémem PROMOTIC ve verzi nižší než 8.3.8 je tedy následně vyloučeno. Neexistuje žádný způsob jak takový klíč přepnout do původního stavu!


Postup modifikace obsahu hardwarového licenčního klíče

1) Uživatel připojí hardwarový klíč, jehož obsah má být modifikován, do USB portu počítače.
2) Uživatel si stáhne utilitu "RUS", která je k dispozici zde (bezplatné stažení).
3) Uživatel spustí nástroj "RUS" na počítači, ke kterému je připojen hardwarový klíč. V kartě "Collect Status Information" klikne na tlačítko "Collect Information". Program ho vyzve k vybrání cesty pro uložení vygenerovaného souboru typu .c2v. Po potvrzení cesty nástroj vygeneruje a uloží soubor .c2v na disk počítače.
 
Upozornění: Funkčnost nástroje "RUS" může být omezena antivirovými programy a firewally. Při selhání funkčnosti nástroje "RUS" může být nutné do těchto programů přidat výjimku nebo je dočasně pozastavit.
4) Soubor typu .c2v je nutno zaslat e-mailem firmě MICROSYS.
5) Na základě přijatého souboru .c2v vygeneruje MICROSYS soubor typu .v2c s požadovanými modifikacemi obsahu licenčního klíče a zašle jej e-mailem zpět uživateli.
6) Uživatel přijatý soubor .v2c uloží na disk počítače a opět spustí nástroj "RUS". V kartě "Apply license file" klikne na tlačítko "..." a vybere cestu k souboru .v2c. Po potvrzení cesty k souboru stiskne tlačítko "Apply Update". Program následně potvrdí úspěšné zapsání modifikovaného obsahu do hardwarového klíče.


Upozornění: Vygenerování .c2v souboru a provedení modifikace obsahu licenčního klíče ze souboru .v2c, nemusí být provedeno na stejném počítači. V každém kroku je však nutné, aby byl hardwarový klíč k počítači řádně připojen (USB) a aby měl uživatel plný přístup k USB portům počítače.
Navigace:
 
 
- Vzdálená modifikace obsahu hardwarového licenčního klíče
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice