Promotic

Vzdálená modifikace obsahu HW klíče

Obsah licencí a jejich vlastností lze v HW klíči měnit také vzdáleně, tedy bez nutnosti fyzického doručení HW klíče do firmy MICROSYS. Tato možnost je velice výhodná, pokud je potřeba změnu licence provést rychle a pokud je preferována modifikace licence bez nutnosti použití rozšiřujícího licenčního souboru (.swk). Eliminuje se takto také potřeba přepravy HW klíče – vše lze provést pomocí e-mailu a Web připojení.

Předpoklady vyžadované pro použití vzdálené modifikace licenčního klíče

- Hardwarový licenční klíč byl dodán firmou MICROSYS pro licencování PROMOTIC SCADA software (HW klíče určené pro licencování jiných softwarových produktů jiných firem nelze tímto způsobem modifikovat i když jsou stejné značky a typu).
- HW klíč musí být typu Sentinel HL, MINI nebo BOARD, starší typy klíčů nejsou pro tuto funkčnost podporovány (Verze klíče musí být 4.XX a vyšší. Typ a verze klíče v USB portu lze zjistit připojením na lokální Web rozhraní HASP Web prohlížečem - localhost:1947).
- Pro správnou funkčnost se vzdáleně modifikovanými HW klíči je vyžadována minimálně verze PROMOTIC 8.3.8 nebo vyšší.
- Uživatel počítače, na kterém se provádí modifikace obsahu HW klíče, musí mít plný hardwarový přístup k USB portům počítače.


Upozornění: Po provedení vzdálené modifikace obsahu licencí je takový HW klíč nevratně přepnut do "driverless" módu. Jeho použití se systémem PROMOTIC ve verzi nižší než 8.3.8 je tedy následně vyloučeno. Neexistuje žádný způsob jak takový HW klíč přepnout do původního stavu!


Postup modifikace obsahu HW klíče

1) Uživatel připojí HW klíč, jehož obsah má být modifikován, do USB portu počítače.
2) Uživatel si stáhne utilitu "RUS", která je k dispozici zde (bezplatné stažení).
3) Uživatel spustí nástroj "RUS" na počítači, ke kterému je připojen HW klíč.
V kartě "Collect Status Information" klikne na tlačítko "Collect Information".
Program ho vyzve k vybrání cesty pro uložení vygenerovaného souboru typu .c2v.
Po potvrzení cesty nástroj vygeneruje a uloží soubor .c2v na disk počítače.
 
Upozornění: Funkčnost nástroje "RUS" může být omezena antivirovými programy a firewally. Při selhání funkčnosti nástroje "RUS" může být nutné do těchto programů přidat výjimku nebo je dočasně pozastavit.
4) Soubor typu .c2v je nutno zaslat emailem firmě MICROSYS.
5) Na základě přijatého souboru .c2v vygeneruje MICROSYS soubor typu .v2c s požadovanými modifikacemi obsahu licenčního klíče a zašle jej emailem zpět uživateli.
6) Uživatel přijatý soubor .v2c uloží na disk počítače a opět spustí nástroj "RUS".
V kartě "Apply licence file" klikne na tlačítko "..." a vybere cestu k souboru .v2c.
Po potvrzení cesty k souboru stiskne tlačítko "Apply Update".
Program následně potvrdí úspěšné zapsání modifikovaného obsahu do HW klíče.


Upozornění: Vygenerování .c2v souboru a provedení modifikace obsahu licenčního klíče ze souboru .v2c, nemusí být provedeno na stejném počítači. V každém kroku je však nutné, aby byl HW klíč k počítači řádně připojen (USB) a aby měl uživatel plný přístup k USB portům počítače.
Navigace:
 
 
- Vzdálená modifikace obsahu HW klíče
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.