Promotic

Zdalna modyfikacja zawartości klucza sprzętowego

Zawartość licencji oraz ich właściwości można w kluczu sprzętowym zmieniać również zdalnie, bez konieczności przesyłania klucza sprzętowego do firmy MICROSYS. Taki sposób jest wskazany w przypadku, jeżeli zmiana licencji ma zostać wykonana szybko a jeżeli jednocześnie bez zastosowania rozszerzającego pliku licencyjnego (.swk). Eliminuje się koneczność przesyłki klucza sprzętowego - wszystko można wykonać przy pomocy maila oraz łącza internetowego.

Założenia wymagane do zastosowania zadalnej modyfikacji nośnika licencyjnego

- Sprzętowy klucz licencyjny dostarczony firmą MICROSYS w celu licencjonowania PROMOTIC SCADA software (klucze sprzętowe przeznaczone do licencjonowania innych oprogramowań innych firm nie można w ten sposób modyfikować chociaż są tej samej marki oraz typu).
- Klucz sprzętowy musi być typu Sentinel HL, MINI lub BOARD, starsze typy kluczy nie posiadają wsparcia dla takie modyfikacji (Wersja klucza musi być 4.XX lub wyższa. Typ klucza w porcie USB można stwierdzić przez podłączenie do lokalnego Web serwera HASP przy pomocy przeglądarki - localhost:1947).
- W celu poprawnego działania aplikacji PROMOTIC ze zdalnie modyfikowanymi kluczami jest wymagana minimalnie wersja PROMOTIC 8.3.8 lub wyższa.
- Użytkownik komputera, na którym wykonywana jest modyfikacja zawartości klucza sprzętowego, musi posiadać pełny dostęp do zasobów sprzętowych danego komputera (portów USB)


Uwaga: Po wykonaniu zdalnej modyfikacji zawartości licencji klucz sprzętowy jest nieodwracalnie przełączony do "driverless" modu. Jego zastosowanie z systemem PROMOTIC w wersji niższej od 8.3.8 jest wykluczone. Nie istnieje żaden sposób by taki klucz sprzętowy przełaczyć z powrotem do stanu pierwotnego!


Opis modyfikacji zawartości klucza sprzętowego

1) Podłącz klucz sprzętowy, którego zawartość ma zostać zmodyfikowana, do portu USB komputera.
2) Pobierz program użytkowy "RUS", który jest darmowo dostępny tutaj.
3) Uruchom program użytkowy "RUS" na komputerze, do którego został podłączony klucz sprzętowy.
W karcie "Collect Status Information" naciśnij na przycisk "Collect Information".
Program zarząda o wskazanie ścieżki w celu zapisania wygenerowanego pliku typu .c2v.
Po potwierdzeniu ścieżki program użytkowy wygeneruje oraz zapisze plik .c2v na dysk komputera.
 
Uwaga: Funkcjonalność programu użytkowego "RUS" może zostać ograniczona działaniem programów antywirusowych lub ustawieniem zapór ogniowych. W przypadku nieprawidłowego działania programu użytkowego "RUS" może być koniecznym dodanie wyjątków lub tymczasowo zatrzymać ich działanie.
4) Plik typu .c2v należy przesłać e-mailem do firmy MICROSYS.
5) Na podstawie otrzymanego pliku .c2v MICROSYS wygeneruje plik typu .v2c z wymaganymi modyfikacjami zawartości nośnika licencyjnego oraz prześle go e-mailem zpowrotem użytkownikowi.
6) Zapisz uzyskany plik .v2c na dysk komputera oraz ponownie uruchom program użytkowy "RUS".
W karcie "Apply licence file" naciśnij na przycisk "..." oraz wybierz ścieżkę do pliku .v2c.
Po potwierdzeniu ścieżki do pliku naciśnij przycisk "Apply Update".
Program następnie potwierdzi poprawne dokonanie zapisu modyfikowanej zawartości do klucza sprzętowego.


Uwaga: Wygenerowanie pliku .c2v oraz wykonanie modyfikacji zawartości nośnika licencyjnego z pliku .v2c nie musi zostać wykonane na identycznym komputerze. W każdym z kroków jest ale koniecznym, żeby klucz sprzętowy został poprawnie podłączony do gniazda USB, oraz żeby użytkownik posiadał pełny dostęp do zasobów sprzętowych (portów USB) danego komputera.
Nawigacja:
 
 
- Zdalna modyfikacja zawartości klucza sprzętowego
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.