Promotic

Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje

Informacje podstawowe:
Sprzętowy klucz PROMOTIC (dalej "klucz sprzętowy") służy do ochrony systemu PROMOTIC i ochrony "know how" projektanta. W tym kluczu jest wypalona pełna informacja o zakupionej licencji. Klucz sprzętowy jest najbardziej powszechnym nośnikiem licencji.
Każdy PROMOTIC klucz sprzętowy jest oznaczony 4-cyfrowym numerem, przez co jest jednoznacznie zidentyfikowany (numer licencji). Numer ten znajduje się na białej etykiecie, która jest przyklejona na kluczu sprzętowym. Informacje o kluczu w runtime można uzyskać przy pomocy metody Pm.LicenceInfo lub w INFO systemie bieżącej aplikacji - karta /SYSTEM/Licencja.

System PROMOTIC korzysta klucz licencyjny SENTINEL od firmy SafeNet. W zamówieniu można wybrać typ klucza:
 
Klucz sprzętowy USB: Standardowy rozmiar, podłączony do portu USB komputera.


Klucz sprzętowy USB: Zmniejszony rozmiar, podłączony do portu USB komputera.
 
Uwaga: Ten klucz działa od wersji Pm8.2.16 oraz Pm8.3.17.


Klucz sprzętowy USB: Podłączony do złącza portu USB na płycie głównej.
 
Uwaga: Ten klucz działa od wersji Pm8.3.8.


Rozróżniamy 2 rodzaje kluczy licencyjnych PROMOTIC według zawartości:
- Klucz licencyjny środowiska deweloperskiego. Jest dostarczany razem ze środowiskiem deweloperskim PROMOTIC (jest w cenie licencji PmDevProf). Bez nośnika licencyjnego środowiska deweloperskiego środowisko deweloperskie PROMOTIC zostanie uruchomione w trybie PmFree.
- Runtime klucz licencyjny. Służy jako nośnik informacji o licencji runtime. Przy pomocy tego klucza można edytować lub zmieniać aplikację w przypadku, tylko jeżeli klucz licencyjny zawiera licencję PmDevForRt (od wersji Pm7.3.1).


Do klucza sprzętowego dodatkowo można kiedykolwiek dodawać dalsze licencje. Dodanie licencji można wykonać sprzętowo "przepaleniem" klucza sprzętowego (tzn. jest konieczne dostarczenie tego klucza) lub programowo przez przesłanie pliku (np. e-mailem) z zawartością nowej licencji, patrz Plik licencyjny SWK rozszerzający zawartość nośnika licencyjnego.

Upgrade HwKey

Licencje zawarte w kluczu sprzętowym można w dowolnej chwili rozszerzyć przy pomocy metody:

hinstall.exe - Driver klucza sprzętowego

W celu poprawnego działania klucza sprzętowego jest konieczne ustawić parametry które można ustawiać przy pomocy oprogramowania hinstall.exe (można uruchamiać z wiersza poleceń), który jest ulokowany w folderze \Promotic\Tools\HwKey.
Pakiet instalacyjny PROMOTIC ustawia te parametry automatycznie, lecz w przypadkach specjalnych może te parametry ustawiać użytkownik.
Uwaga w SO Windows Vista, 7, Serwer 2008 jest konieczne uruchomienie z uprawnieniem Administratora

Podstawowe polecenia oprogramowania:
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -i .. Zainstaluje driver klucza sprzętowego
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -r .. Usunie driver klucza sprzętowego
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -h .. Wyświetli pozostałe możliwe polecenia
>\Promotic\Tools\HwKey\hinstall -info .. Wyświetlenie stanu instalacji (wersja, priorytet wyszukiwania klucza, itd.)

Znane problemy podczas instalacji drivera klucza sprzętowego

- Problem z użytkowaniem aplikacji PROMOTIC na serwerach SO Windows oraz komputerach wirtualnych.
Chociaż instalacja drivera na danym SO "pozornie" przebiegła poprawnie, aplikację nie można uruchomić z powodu braku licencji. Patrz:


- W procesie klienta usług terminala (zdalny pulpit) nie jest możliwy dostęp do drivera klucza sprzętowego.
Powodem jest brak odpowiednich uprawnień dostępu zalogowanego użytkownika do zasobów sprzętowych komputera.. Czyli również do drivera, który do danego klecza sprzętowego ma dostęp.
W tym trybie nie można przeprowadzić instalację systemu PROMOTIC.

Tabela kompatybilności SO Windows oraz wersja PROMOTIC

Poniższy przegląd pokazuje kompatybilność wersji PROMOTIC z wersjami SO Windows. Częścią instalacji systemu PROMOTIC jest także instalacja driverów klucza sprzętowego. W ten sposób jest zapewniony również dostęp aplikacji za pośrednictwem driverów do właściwej zawartości klucza sprzętowego. Do kłopotów może dojść jeżeli na nowym systemie operacyjnym jest zainstalowana starsza wersja systemu PROMOTIC, która w czasie swej dystrybucji jeszcze nie znała danego SO Windows.

  32/64-bit SO Windows
PROMOTIC 98, ME XP XP embed Vista, Serwer 2003 7, 7 embed 10, 11 Serwer 2008 - 2022
wersja <= 6(SP14f) Tak Tak Tak - - - -
wersja <= 7.3.8 Tak Tak Tak - - - -
wersja >= 7.3.9 - Tak Tak Tak (*) Tak (*) Tak (*) Tak (*)
wersja <= 8.0.13 - Tak Tak (**) Tak (*) Tak (*) Tak (*) Tak (*)
wersja <= 8.1.13 - Tak Tak (**) Tak (*) Tak (*) Tak (*) Tak (*)
wersja <= 8.2.23 - Tak Tak (**) Tak (**) Tak (**) Tak (**) Tak (**)
wersja <= 8.3.25 - Tak (^) Tak (^)(**) Tak (**) Tak (**) Tak (**) Tak (**)
wersja >= 8.3.25 - Tak (***) Tak (***) Tak (***) Tak (**) Tak (**) Tak (**)
wersja >= 9.0.0 - - - (***) Tak (**) Tak (**) Tak (**)

(*) = tylko z nowym driwerem klucza sprzętowego - Driver HASP
(**) = SO Windows może wymagać najnowszy driver klucza sprzętowego - Sentinel Driver
(***) = Instalowana wersja PROMOTIC zawiera instalator drivera klucza sprzętowego, który dany SO Windows nie wspiera. Jest konieczne zainstalować starszą wersję drivera. - Driver HASP
(^) = Instalacja może wymagać nowszą wersję Windows installera - Windows Installer

Zalecenie:
Jeżeli jest zainstalowana starsza wersja systemu PROMOTIC na nowszy SO Windows oraz driver klucza sprzętowego zawarty w danej wersji nie działa, wtedy:
- Zakończ uruchomioną instalację anulowaniem okna błędu.
- Pobierz plik instalacyjny aktualizowanego drivera Driver HASP a następnie kieruj się według instrukcji instalatora.
- do wersji 7.3.8 przez driver DriverHWkey_4.104.5.24
- od wersji Pm7.3.9 przez driver DriverHWkey_6.51 lub nowszy DriverHWkey_7.41
- dla Windows Embedded jest przeznaczony specjalny driver HASP_XPE_5.95
- driver 6.60 dostarczany od wersji Pm8.2.11 już wspiera Windows Embedded oraz SO Windows 7 Embedded standard SP1


Wersję zainstalowanego drivera można określić przez uruchomienie instalatora drivera klucza sprzętowego z parametrem -info. Na przykład: hinstall.exe -info.
Przez uruchomienie instalatora drivera klucza sprzętowego z parametrem -?, na przykład: hinstall.exe -? można określić, jaką wersję drivera zawiera instalator.

Historia:
Pm8.00.03: Nowy driver klucza sprzętowego z leprzym wsparciem dla SO Windows 7 oraz SO Windows Serwer 2008.
© MICROSYS, spol. s r.o.