Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC 8.0 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 8.0.13 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaSequencer obiekt:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]" umożliwia wprowadzić limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji.
- PmaWeb obiekt: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.
- PmgButton obiekt: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.

Wersja 8.0.12 (od 25.05.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmUpgrade10: Ta pozycja handlowa (przedłużenie okresu do upgrade na następnych 10 lat) była błędnie określana, jeżeli była dostarczana w formie rozszerzenia istniejącego klucza sprzętowego (rozszerzenia w formie pliku swk).
- PmaTrendGroup.SaveToFile metoda: Metoda dla formatu DBF zwraca wartość true przy powodzeniu.
- PmgTrendViewer.LoadCfg metoda: zwraca wartość true również dla opcji "http:"
- PmAlarmItem.AckerId właściwość: Podczas potwierdzenia alarmów w Webie do właściwości AckerId został przekazany użytkownik lokalny a nie użytkownik, które dokonał potwierdzenia w Webie.
- Pm.SelectionDialog metoda: W Web panelu w InternetExplorer 9 wyświetlała błędnie okno wyboru.
- PmaWorkspace obiekt: Usunięty błąd: Okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze "Wartość domyślna sFramePars").

Wersja 8.0.11 (od 07.04.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- W niektórych przypadkach dochodziło do błędnego opracowania wartości rzeczywistych z kropką dziesiętną, jeżeli w środowisku (gdzie aplikacja działała) był ustawiony znak dziesiętny jako przecinek.
- Niekiedy doszło do błędnego opracowania powiązanie danych "LN - Funkcja liniowa"
- System alarmów i Eventów: Pod SO Windows XP podczas otwierania okna przeglądarki niekiedy zostały wyświetlone nieodświeżone szare obszary.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli sterownik PLC odpowiedział negatywnie, wtedy została zatrzymana transmisja danych.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Były niepoprawnie przechowywane wartości konfiguracyjnego okna parametrów protokołu.
- PmaWorkspace obiekt: Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmaWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmaWorkspace)
- PmaData.ReadFromWeb metoda: Jeżeli aplikacja odczytywała strony Webowe sama od siebie (np. przy pomocy metody PmaData.ReadFromWeb jeżeli Adres URL jest adres tej aplikacji), wtedy dane zostały błędnie wczytane.

Wersja 8.0.10 (od 04.02.2011) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Druk funkcjonuje również w trybach "select" (wybór drukarki) oraz "preview" (podgląd przed wydrukiem).
- System alarmów i Eventów: ulepszone funkcjonowanie paska przewijania przy przeglądaniu historii w przeglądarce Webowej.

Wersja 8.0.9 (od 11.12.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaComm obiekt: Usunięty błąd: W niektórych przypadkach doszło do zawieszenia i w celu jej wznowienia było konieczne albo użycie metody OpenPort lub restart aplikacji!
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: w Webie nie było możliwe ręcznie dodawanie nowych trendów.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: hiszpański (es).
- PmaRoot obiekt: Uogólnione konfiguratory PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie system PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
- Pm.IsDaylight metoda: Usunięty błąd: w godzinie przejścia z "czas letni" na "czas zimowy" metoda zwracała niepoprawny znacznik.
- PmaDataTable.SaveToFile metoda: Uogólnienie:
- umożliwia zapis do pliku dBase (DBF), patrz "filetype:dbf;".
- umożliwia określenie, czy znakiem dziesiętnym liczby rzeczywistej ma być kropka lub przecinek, patrz parametr "real.dsep:xxx;".
- umożliwia określenie formatu data oraz czas, patrz parametr "date.fmt:xxx;".
- umożliwia określenie zapisywanej długości tekstu, patrz parametr "string.len:nnn;".
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie o uzyskiwanie danej z wartością definiowaną przez użytkownika VIF (stosuje miernik ACTARIS).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: (dla normy 101) Uogólnienie wiadomości Master typu Wysłanie danych o nowy konfigurator "Tryb wysłania" (umożliwia wysyłanie wymaganych danych).

Wersja 8.0.8 (od 22.10.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- ExtOpcDa obiekt: Usunięty błąd: to rozszerzenie danych nie funkcjonowało (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.7).
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Usunięty błąd: Metoda ta jest stosowana do druku trendów a w niektórych przypadkach trendy zostały wyrdukowane z niepoprawnym ustawieniem kolorów, zakresów, itd.
- PmaPrototype obiekt: po uruchomieniu aplikacji przyspieszone kopiowanie obiektów podległych z PmaPrototype do PmaInstance.
- PmaSequencer.Running właściwość: Umożliwia stwierdzenie czy jest w chwili bieżącej uruchomione zdarzenie onStep.
- Karta "Zdarzenia" obiektu PmaObject: Zostały usunięte przyciski "Test" (do kontroli składniowej poprawności skryptu) i "Edit" (do ziwększenia edytora skryptu na cały ekran). Te funkcjonalności zostały przesunięte do menu kontekstowego w edytorze skryptu.

Wersja 8.0.7 (od 07.10.2010) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.0 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Parametry Pma obiektu: Teraz można wytworzyć również w obiektach PmaFolder oraz PmaRoot.
- Makro wyrażenie: można wprowadzić w następnych konfiguratorach, na przykład:
- w konfiguratorze "PmVar > Zmienna > Notatka".
- PmaAlarmGroup obiekt:
- nowe konfiguratory: Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy) oraz 2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane umożliwiają takie ustawienie alarmów aktywnych, że alarmy w stanie nieaktywny potwierdzony [zielony] będą w przeglądarce stanu alarmów wyświetlone tylko dla określony czas - na przykład przez okres 10 godzin żeby również następująca zmiana widziała, do czego doszło.
- zdarzenia onStateChange oraz onUserItemAction zawierają nowy parametr pEvent.Context, który umożliwia identyfikację na przykład użytkownika sieciowego, który potwierdził alarm.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie żeby było możliwe odczytywać dane z przemienną długością (dla mierników Actaris i Sensus).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny:
- Uogólnienie o odczyt sum całkowitych (ASDU 15/16/37).
- Usunięty błąd: obiekt PmaCommGroup błędnie odbierał dane z wiadomości zawierającej kilka pozycji danych.
- PmaCommMsg obiekt: Nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywołać metodę Run w czasomierze.
- Web panele: Usunięty błąd: Nie funkcjonowały niektóre konfiguratory ustawione przy pomocy Makro wyrażenie $.par.
- PmgButton obiekt: Funkcjonuje wyrównywanie ikony z tekstem. Jeżeli na przykład konfigurator "Wyświetl obrazek" jest ustawiony na "wlewo od tekstu" a przy tym tekst jest wyrównywany wlewo, wtedy ikona razem z tekstem jest wyrównywana wlewo (wcześniej niezależnie na ustawienie był wycentrowany). To działa także w przypadku zastowania technologii Web panele.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: Podgląd (preview) niekiedy poza widzialną część ekranu.
- Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach: Ulepszone wsparcie dla aplikacji z kilku ekranami (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach):
- Niektóre okna były wyświetlane zawsze tylko na głównym ekranie, nawet jeżeli otwarcie było wywołane z innego ekranu.
- PmaWorkspace.SetActive nowa metoda umożliwia ustawienie aktywnego obiektu PmaWorkspace i w ten sposób można ustawić, gdzie będzie otwarte nowe samodzielne okno.

Wersja 8.0.6 (od 30.07.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Prototypy i instance: Wytworzono nowe obiekty PmaPrototype oraz PmaInstance.
Te obiekty umożliwiają wytwarzanie prototypów i ich instancji i mogą bardzo ułatwić wytwarzanie i utrzymanie aplikacji w przypadkach, że w aplikacji znajduje się kilka podobnych drzew podrzędnych (na przykład jeżeli w kotłowni jest kilka kotłów zawierających takie same dane).
W jednym prototypie (obiekt PmaPrototype przedstawiający na przykład kociol) można wytworzyć całą strukturę obiektów (można wytwoprzyć podobiekty) i obiekty PmaInstance z kolei będą wtedy przedstawiać konkretne zastosowanie szablonu (tzn. będą przedstawiać na przykład Kociol1, Kociol2, ...).
- Pm obiekt:
- Pm.GetSystemInfo nowa metoda do stwierdzania rozmiarów ekranu. Działa również dla Web paneli.
- Pm.CpuUsage nowa właściwość do stwierdzania obciążenia procesora.
- Pm.GetActiveWorkspace nowa metoda do stwierdzania aktywnego obszaru roboczego (obiektu PmaWorkspace). Można zastosować na przykład przy zastosowaniu kilku ekranów.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował wydruk pod SO Windows 7.
- Pm.PlaySound metoda: Usunięty błąd: Dostępne dla Web paneli.
- PmaAlarmGroup obiekt: Uogólnienie: Konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)" o nową opcję "2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane".
- Web panele: Usunięty błąd:
- Uruchomione dalsze metody/właściwości/zdarzenia Pmg obiektów i obecnie jest u wszystkich opisane, czy funkcjonuje czy też nie w Web panelach.
- Metody OpenView oraz OpenViewModal: uruchomione otwieranie okien na określonej pozycji o określonym rozmiarze (tzn. w parametrze sOptions jest brane pod uwagę ustawienie pos:xx; oraz size:xx;).
- Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki: Usunięty błąd: Nie funkcjonował import całego panela (przy wyborze w menu "Import / Importuj do zaznaczonego obiektu ...").
- PmgPipe obiekt: Usunięty błąd: w SO Windows 7 nie funkcjonoiwała animacja przepływu w kierunku pionowym.
- PmKoyo driver komunikacyjny: Usunięty błąd: W edytorze aplikacji nie można było edytować parametrów wiadomości.

Wersja 8.0.5 (od 27.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: Podczas zapisu do Database dBase backups można zapisywać z dokładnoscią z dokładnością do tysięcznych sekundy. Jednak przy odczycie zaokrąglano z dokładnością do sekundy.
- PmgRasterImage obiekt: posiada nowe właściwości ColorItem (kolor światła) oraz ColorBg (Kolor tła).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas ustawienia konfiguratora "Wielkość adresu informacyjnego obiektu ASDU" na wartość 3 nie było możliwe zadresować rejestry o wyższych adresach.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- do obiektu PmaCommGroup dodano nowy konfigurator "Domyślny adres urządzenia". W niktórych przypadkach upraszcza wprowadzanie oraz administrację adresów.
- Usunięty błąd: czasami nie działał poprawnie przesył danych w obiekcie PmaCommGroup.

Wersja 8.0.4 (od 09.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaTrendGroup obiekt:
- Period zapisu wartości można teraz określić bezpośrednio w obiekcie - patrz konfigurator "Period zapisu automatycznego [s]". Nie trzeba już wołać metoda Run.
- Nowe rozszerzenie danych ExtTrend. Teraz nie trzeba ustawiać trendowanie danych w obiekcie PmaTrendGroup ale można go ustawić bezpośrednio w zmiennej w obiekcie PmaData.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie o możliwość zastosowania obiektów PmaCommGroup oraz rozszerzenie danych ExtComm. To uogólnienie umożliwia również pozyskiwać podstawowe dane z mierników bez względu na jego typ. Driver w odebranej wiadomości sam znajdzie wymagane dane, które zostały określone w obiekcie PmaCommGroup lub w rozszerzeniu danych ExtComm.
- Komunikacja poprzez interfejs OPC DA: Udoskonalono dostęp do OPC-DA serwerów na innym komputerze: teraz nie jest koniecznym równoległa instalacja zdalnego OPC serwera na komputerze z aplikacją PROMOTIC. Patrz Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.

Wersja 8.0.3 (od 22.02.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Podstawowa obsługa edytora skryptu: Udoskonalony o funkcjonalność PmAutocomplete. Podczas wytwarzania skryptów system teraz oferuje listę metod i właściwości i w ten sposób ułatwia pisanie skryptów. Ta funkcjonalność będzie w następnych wersjach udoskonalana.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Uogólnienie o typ danych Modbus: R2 = Float type 2 (4Byte - IEEE 754)
- Usunięty błąd: obiekt PmaCommGroup czasami niepoprawnie odczytywał wartości bitowe.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Uogólnienie:
- o protokoły dla sterowników PLC serii PLC Q
- o możliwość wykorzystania obiektów PmaCommGroup
- Użytkownicy oraz uprawnienia:
- Pm.GetUserInfo metoda: zawiera nową opcję "what:loguserarray;" która zwraca tablicę obiektów PmUser (tzn. obiekty typu zalogowany użytkownik - lokalny/sieciowy).
- wytworzono nowych systemowych użytkowników $NOUSER_LOCAL oraz $NOUSER_NET w celu lepszego ustawienia aplikacji, jeżeli nie jest zalogowany żadny użytkownik.
- Nowy konfigurator "PmaRoot > Użytkownicy > Po uruchomieniu zaloguj automatycznie użytkownika lokalnego" w celu prostrzego przestawienia "aplikacji z koniecznością zalogowania " do "aplikacji bez konieczności zalogowania".
- Nowy konfigurator "PmaWeb > Web > Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w celu lepszej administracji oraz optymalizacji zalogowanych użytkowników sieciowych w przeglądarkach internetowych.
- patrz rozdział Przykłady zastosowania.
- Konfiguracja wstępna Runtime administracja użytkowników: Wytworzono
- PmaSequencer obiekt: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który określa, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
- Klucz sprzętowy: Nowy driver klucza sprzętowego z leprzym wsparciem dla SO Windows 7 oraz SO Windows Serwer 2008.
- PmaTrendGroup.GetValueByTime metoda: Usunięty błąd: metoda nie działała poprawnie jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na jeden z typów "cyclic".

Wersja 8.0.2 (od 19.11.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- Dla Webu usprawniono wołanie metod: Pm.Logoff, Pm.WndLogoff oraz Pm.WndLogon.
- Zmieniono sposób wyświetlania obiektu PmgVideo na stonie HTML. Stary sposób nie działał w InternetExplorer8.
- PmaWorkspace obiekt: w obiekcie PmgFrame można otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace.
- Karta "Obiekt" obiektu PmaObject: Pma obiekt jest teraz przechowywany czas zmiany tego obiektu. Czas ten można stwierdzić w konfiguratorze "Czas ostatniej edycji" tego obiektu.
Można również odczytać wszystkie obiekty zmienione od określonego czasu: w drzewie Pma obiektów prawym przyciskiem myszki otwórz menu kontekstowe oraz wybierz pozycję "Znajdź obiekt według czasu edycji ...".
- Karta "Wygląd" obiektu PmaRoot: Konfigurator "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji": Nie dochodziło do zwiększania rozmiaru ramek obiektu PmaWorkspace ale do zwiększania czcionki w panelach.
- PmMBus driver komunikacyjny: Przyśpieszono wysyłanie oraz odbiór danych poprzez Ethernet bez czekania na timeout.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: suma kontrolna w niekórych przypadkach została źle obliczona
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: W obiekcie PmaCommGroup nie było możliwo odczytywać/zapisywać 4-bajt wartości (Long, Single).
- PmSBUS driver komunikacyjny: Usunięty błąd: przy pomocy obiektu PmaCommGroup nie był możliwy zapis do rejestrów rael oraz odczyt flag
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Obiekt PmaCommGroup nie działał
- Pm.TransformValue metoda: Nowa opcja (nType=50) dla transpozycji macierzy (zamiana wierszy i kolumn).
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: W niektórych przypadkach niepoprawnie zostały zaokrąglone liczby do 2 miejs dziesiętnych.

Wersja 8.0.1 (od 14.10.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaCommMsg obiekt: Nowy konfigurator "Transmituj automatycznie" oraz nowe zdarzenie onBeginOfTransfer umożliwia uprościć uruchamianie periodycznych wiadomości Master.
- PmFree: Zwiększono ilość dozwolonych licencji PmWebClient z jednej do dwu.
- Runtime licencja PROMOTIC: Usunięty błąd: podczas zakończenia aplikacji z licencją runtime zbędznie było otwierane okno z powiadomieniem (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.0).
- Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki: Usunięty błąd: Korekta funkcji (Undo = Cofnij) w celu szybkiego przesuwania Pmg obiektów.

Wersja 8.0.0 (od 14.09.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmFree: System PROMOTIC można dla aplikacji do 30 zmiennych użytkować całkowicie bezpłatnie (jako freeware), oraz środowisko deweloperskie jest bezpłatne do 100 zmiennych.
- Cennik systemu PROMOTIC: Nowa pozycja PmUpgrade10, która ogranicza możliwość darmowego upgrade systemu PROMOTIC na 10 lat. Aplikację systemu PROMOTIC można użytkować bez ograniczenia w czasie w danej wersji PROMOTIC, jeżeli aplikacja starsza 10 lat ma zostać podwyższona do nowszej wersji PROMOTIC, wtedy jest konieczne wykupić tą pozycję cennika.
- PmaCommGroup nowy obiekt: W znaczący sposób upraszcza pracę z wbudowanymi driverami komunikacyjnymi. W tym obiekcie należy ustawić zmienne z identyfikatorem, z którego system rozpozna, w jaki sposób powinien pozyskać wymaganą wartość. Następnie system automatycznie i optymalnie wykonuje transmisje komunikacji, którymi już nie musi się opiekować projektant.
- PmaOpcDaClientGroup obiekt:
- Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem dodanie większej ilości zmiennych OPC równocześnie do karty "Dane". Opis: w przycisku wybierz wybór "Import z OPC serwera" a póżniej w oknie "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" zaznacz więcej pozycji jednocześnie.
- lepsze zabezpieczenie przyszeregowywania wartości jezeli obiekt został ustawiony do odczytu i zapisu (tzn. jeżeli konfigurator został ustawiony "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" i "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
- Trendy: Przeglądanie w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" usprawniono również dla formatów zapisu Promotic binary file cyclic oraz Database dBase backups.
- Okno konfiguracyjne "Grupy logiczne": Umożliwia określać grupy obiektów. Każdy Pma obiekt może zostać zarejestrowany do wybranych grup (w karcie "Obiekt" w konfiguratorze "Członek grup logicznych"). Koncepcja ta będzie w przyszłości rozwijana, narazie jest przeznaczona do jedengo celu: wytworzenia grupy obiektów zdefiniowanych do przeglądania (grupy obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, itd.) które później będą oferowane w w/w metodzie Pm.FindViewers.
- #pragma: Podczas pisania skryptów można teraz wykorzystać tzw. #pragma dyrektywa skryptu. Służy w celu prostszego wytwarzania zmiennej pomocniczej lub specjalnych flag do interpretacji skryptu.
- Karta "Metody" obiektu PmaObject: Globalne metody aplikacji (tzn. metody określone w karcie "Metody" obiektu PmaRoot) teraz nie można już wołać w skryptach bezpośrednio tylko pod nazwą, ale należy je wołać przy pomocy właściwości Pm.Methods. Powodem są ograniczenia, które posiada bezpośrednie wołanie - na przykład nie działa dla Web panele. Stary sposób wołania (tzn. wołanie bezpośrednio nazwą metody) mażna nadal stosować, ale w skrypcie należy zastosować dyrektywę #pragma option OldGlobalMethodCall z wartością 1 (jest to znacznik dla starego wołania metody). Podczas konwersji aplikacji do wersji PROMOTIC 8 zostanie wykonane: do wszystkich globalnych metod zostanie włożona ta dyrektywa skryptu a aplikacja będzie sprawnie działać.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie dla odbioru 64-bitowych float wartości.
- Pm.FileCsvRead metoda: Umożliwia wprowadzić dowolny typ separatora ("delimiter:xxx;").
- PmaPanel obiekt: Usunięto konfigurator "Otwórz przy uruchamianiu aplikacji". Panel, który ma zostać otwarty przy uruchamianiu aplikacji, określany jest w obiekcie PmaWorkspace w konfiguratorze "Przeglądarka komponentu". W przypadku starych aplikacji zostanie wykonana konwersja tak, by okno, która ma zostać otwarte przy uruchamianiu aplikacji, zostało ustawione w tym konfiguratorze.
© MICROSYS, spol. s r.o.