Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 8.0 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.

Wersja 8.0.13 (od 19.09.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaSequencer obiekt:
- Usunięty błąd podczas działania skryptu w kilku wątkach. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.13.
- Nowy konfigurator "Timeout podczas zatrzymywania przed zakończeniem wątku roboczego [s]"" umożliwia wprowadzenie limitu czasu oczekiwania na dokończenie rozpracowanej pozycji przy zatrzymaniu aplikacji
- PmaWeb obiekt: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.
- PmgButton obiekt: Następne mniejsze korekty błędów dotyczące obiekta.

Wersja 8.0.12 (od 25.05.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmUpgrade10: Ta pozycja handlowa (przedłużenie okresu do upgrade na następnych 10 lat) była błędnie określana, jeżeli była dostarczana w formie rozszerzenia istniejącego klucza sprzętowego (rozszerzenia w formie pliku swk).
- PmaTrendGroup.SaveToFile metoda: Metoda dla formatu DBF zwraca w przypadku pomyślengo wykonania wartość true.
- PmgTrendViewer.LoadCfg metoda: zwraca wartość true również dla opcji "http:"
- PmAlarmItem.AckerId właściwość: Podczas potwierdzenia alarmów w Webie do właściwości AckerId został przekazany użytkownik lokalny a nie użytkownik, które dokonał potwierdzenia w Webie.
- Pm.SelectionDialog metoda: W Web panelu w InternetExplorer 9 wyświetlała błędnie okno wyboru.
- PmaWorkspace obiekt: Usunięty błąd: Okno obszaru roboczego zostanie otwarte wycentrowane (jeżeli nie jest wprowadzona pozycja w konfiguratorze "Wartość domyślna sFramePars").

Wersja 8.0.11 (od 07.04.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- W niektórych przypadkach dochodziło do błędnego opracowania wartości rzeczywistych z kropką dziesiętną, jeżeli w środowisku (gdzie aplikacja działała) był ustawiony znak dziesiętny jako przecinek.
- Niekiedy doszło do błędnego opracowania powiązanie danych "LN - Powiązanie danych do obliczenia wedłu funkcji liniowej"
- System Alarmów i Eventów: pod SO Windows XP podczas otwierania okna przeglądarki niekiedy zostały wyświetlone nieodświeżone szare obszary.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Jeżeli sterownik PLC odpowiedział negatywnie, wtedy została zatrzymana transmisja danych.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Były niepoprawnie przechowywane wartości konfiguracyjnego okna parametrów protokołu.
- PmaWorkspace obiekt: Usprawnione otwieranie obszarów roboczych (tzn. jeżeli w obiekcie PmaWorkspace był wyświetlany inny obiekt PmaWorkspace)
- PmaData.ReadFromWeb metoda: Jeżeli aplikacja odczytywała strony Web sama od siebie (np. przy pomocy metody PmaData.ReadFromWeb jeżeli Adres URL jest adres tej aplikacji), wtedy dane zostały błędnie wczytane.

Wersja 8.0.10 (od 04.02.2011) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Druk funkcjonuje również w trybach "select" (wybór drukarki) oraz "preview" (podgląd przed wydrukiem).
- System Alarmów i Eventów: ulepszone funkcjonowanie scrollbara przy przeglądaniu historii w przeglądarce webowej.

Wersja 8.0.9 (od 11.12.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaComm obiekt: Usunięty błąd: W niektórych przypadkach doszło do zawieszenia i w celu jej wznowienia było konieczne użycie metody OpenPort lub restart aplikacji !
- PmgTrendViewer obiekt: Usunięty błąd: w Webie nie było możliwe ręczne dodawanie nowych trendów.
- Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych: Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: hiszpański (es).
- PmaRoot obiekt: Uogólnione konfiguratory PmaRoot > Aplikacja > Główny język runtime oraz PmaRoot > Aplikacja > Wszystkie wykorzystane języki - do tych konfiguratorów obecnie można wprowadzić nie tylko wszystkie języki bezpośrednio wspierane przez system PROMOTIC (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC) lecz również wiele innych języków, dla których wprawdzie PROMOTIC na razie nie ma tłumaczeń tekstów systemowych lecz użytkownik może wytowrzyć sobie własne tłumaczenia swoich tekstów użytkownika (patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC).
- Pm.IsDaylight metoda: Usunięty błąd: w godzinie przejścia z "czas letni" na "czas zimowy" metoda zwracała niepoprawny znacznik.
- PmaDataTable.SaveToFile metoda: Uogólnienie o:
- możliwość zapisu do pliku dBase (DBF), patrz "filetype:dbf;".
- możliwość określenia, czy znakiem dziesiętnym liczb rzeczywistych ma być kropka lub przecinek, patrz parametr "real.dsep:xxx;".
- możliwość określenia formatu data oraz czas, patrz parametr "date.fmt:xxx;".
- możliwość określenia zapisywanej długości tekstu, patrz parametr "string.len:nnn;".
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie o uzyskiwanie danej z wartością definiowaną przez użytkownika VIF (stosuje miernik ACTARIS).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: (dla normy 101) Uogólnienie wiadomości Master typu Przesłanie danych o nowy konfigurator "Tryb wysłania" (umożliwia wysyłanie wymaganych danych).

Wersja 8.0.8 (od 22.10.2010) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- ExtOpcDa obiekt: Usunięty błąd: to rozszerzenie danych nie funkcjonowało (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.7).
- PmgTrendViewer.SaveToHtm metoda: Usunięty błąd: Metoda ta jest stosowana do wyrduku trendów a w niektórych przypadkach trendy zostały wyrdukowane z niepoprawnym ustawieniem kolorów, zakresów, itd.
- PmaPrototype obiekt: po uruchomieniu aplikacji przyspieszone kopiowanie obiektów podległych z PmaPrototype do PmaInstance.
- PmaSequencer.Running właściwość: Umożliwia stwierdzenie czy jest w chwili bieżącej uruchomione zdarzenie onStep.
- Karta "Zdarzenia" obiektu PmaObject: Zostały usunięte przyciski "Test" (do kontroli składniowej poprawności skryptu) i "Edit" (do ziwększenia edytora skryptów na cały ekran). Te funkcjonalności zostały przesunięte do lokalnego menu w edytorze skryptów (patrz Podstawowa obsługa edytora skryptów).

Wersja 8.0.7 (od 07.10.2010) - stabilna wersja

Od tej wersji jest Promotic8.0 stabilną. W przyszłości zostaną dodanwae tylko niezbędne korekty błędów i nowości, które nie mają wpływ na stabilność systemu.

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Parametry Pma obiektu: Obecnie można wytworzyć również w obiektach PmaFolder oraz PmaRoot.
- Makro wyrażenie: można wprowadzić w następnych konfiguratorach, na przykład:
- w konfiguratorze "PmVar > Zmienna > Notatka".
- PmaAlarmGroup obiekt:
- nowe konfiguratory: Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy) oraz 2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane umożliwiają takie ustawienie alarmów bieżących, że alarmy w stanie nie aktywny oraz potwierdzony (zielony) będą w przeglądarce wyświetlone tylko dla określony czas - na przykład przez okres 10 godzin żeby również następująca zmiana widziała, do czego doszło.
- zdarzenia onStateChange oraz onUserItemAction zawierają nowy parametr pEvent.Context, który umożliwia identyfikację na przykład użytkownika sieciowego, który potwierdził alarm.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie żeby było możliwe odczytywać dane z przemienną długością (dla mierników Actaris i Sensus).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny:
- Uogólnienie o odczyt sum całkowitych (ASDU 15/16/37).
- Usunięty błąd: obiekt PmaCommGroup błędnie odbierał dane z wiadomości zawierającej kilka pozycji danych.
- PmaCommMsg obiekt: Nowe konfiguratory Transmituj automatycznie oraz Period transmisji [ms]. Do komunikacji przy pomocy tego obiektu obecnie w zwykłych przypadkach nie potrzebne wywołać metodę Run w czasomierze.
- Web panele: Usunięty błąd: Nie funkcjonowały niektóre konfiguratory ustawione przy pomocy Makro wyrażenie $.par.
- PmgButton obiekt: Funkcjonuje wyrównywanie ikony z tekstem. Jeżeli na przykład konfigurator "Wyświetl obrazek" jest ustawiony na "wlewo od tekstu" a przy tym tekst jest wyrównywany wlewo, wtedy ikona razem z tekstem jest wyrównywana wlewo (wcześniej bez względu na ustawienie był wycentrowany). To działa także w przypadku zastowania technologii Web panele.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: Podgląd (preview) niekiedy poza widzialną część ekranu.
- Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach: Ulepszone wsparcie dla aplikacji z kilku ekranami (patrz Jak stosować aplikację PROMOTIC na dwu lub kilku ekranach):
- Niektóre okna były wyświetlane zawsze tylko na głównym ekranie, nawet jeżeli otwarcie było wywołane z innego ekranu.
- PmaWorkspace.SetActive nowa metoda umożliwia ustawienie aktywnego obiektu PmaWorkspace i w ten sposób można ustawić, gdzie będzie otwarte nowe niezależne okno.

Wersja 8.0.6 (od 30.07.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Prototypy i instance: Wytworzono nowe obiekty PmaPrototype oraz PmaInstance.
Te obiekty umożliwiają wytwarzanie prototypów i ich instancji i mogą bardzo ułatwić wytwarzanie i utrzymanie aplikacji w przypadkach, że w aplikacji znajduje się kilka podobnych drzew podrzędnych (na przykład jeżeli w kotłowni jest kilka kotłów zawierających takie same dane).
W jednym prototypie (obiekt PmaPrototype przedstawiający na przykład kociol) można wytworzyć całą strukturę (można wytwoprzyć podobiekty) i obiekty PmaInstance z kolei będą wtedy przedstawiać konkretne zastosowanie szablonu (tzn. będą przedstawiać na przykład Kociol1, Kociol2, ...).
- Pm obiekt:
- Pm.GetSystemInfo nowa metoda do stwierdzania rozmiarów ekranu. Działa również dla Web paneli.
- Pm.CpuUsage nowa właściwość do stwierdzania obciążenia procesora.
- Pm.GetActiveWorkspace nowa metoda do stwierdzania aktywnego obszaru roboczego (obiektu PmaWorkspace). Można zastosować na przykład przy zastosowaniu kilku ekranów.
- Pm.PrintHtmlPage metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował wydruk pod SO Windows 7.
- Pm.PlaySound metoda: Usunięty błąd: nie funkcjonował przy zastosowaniu w Web panelu.
- PmaAlarmGroup obiekt: Uogólnienie: Konfigurator "Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla dynamicznie wytworzonych pozycji)" o nową opcję "2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane".
- Web panele: Usunięty błąd:
- Uruchomione dalsze metody/właściwości/zdarzenia Pmg obiektów i obecnie jest u wszystkich opisane, czy funkcjonuje czy też nie w Web panelach.
- Metody OpenView oraz OpenViewModal: uruchomione otwieranie okien na określonej pozycji o określonym rozmiarze (tzn. w parametrze sOptions jest brane pod uwagę ustawienie pos:xx; oraz size:xx;).
- Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki: Usunięty błąd: nie funkcjonował import całego panelu graficznego (przy wyborze w menu "Aktywny Pmg obiekt / Import do obiektu").
- PmgPipe obiekt: Usunięty błąd: w SO Windows 7 nie funkcjonoiwała animacja przepływu w kierunku pionowym.
- PmKoyo driver komunikacyjny: Usunięty błąd: w edytorze aplikacji nie można było edytować parametrów wiadomości.

Wersja 8.0.5 (od 27.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaTrendGroup obiekt: Usunięty błąd: Podczas zapisu do Database dBase backups można zapisywać z dokładnoscią z dokładnością do tysięcznych sekundy. Jednak podczas odczytu zaokrąglano z dokładnością do sekundy.
- PmgRasterImage obiekt: posiada nowe właściwości ColorItem (kolor światła) oraz ColorBg (Kolor tła).
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Podczas ustawienia konfiguratora "Wielkość adresu informacyjnego obiektu ASDU" do wartości 3 nie było możliwe zadresować rejestry o wyższych adresach.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- do obiektu PmaCommGroup dodano nowy konfigurator "Domyślny adres PLC". W niktórych przypadkach upraszcza wprowadzanie oraz administrację adresów.
- Usunięty błąd: czasami nie działał poprawnie przesył danych w obiekcie PmaCommGroup.

Wersja 8.0.4 (od 09.04.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaTrendGroup obiekt:
- Period zapisu wartości można teraz określić bezpośrednio w obiekcie - patrz konfigurator "Period zapisu automatycznego [s]". Nie trzeba już wołać metoda Run.
- Nowe rozszerzenie danych ExtTrend. Teraz nie trzeba ustawiać trendowanie danych w obiekcie PmaTrendGroup ale można go ustawić bezpośrednio w zmiennej w obiekcie PmaData.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie o możliwość zastosowania obiektów PmaCommGroup oraz rozszerzenie danych ExtComm. To uogólnienie umożliwia również pozyskiwać podstawowe dane z mierników bez względu na jego typ. Driver w otrzymanej wiadomości sam znajdzie wymagane dane, które zostały określone w obiekcie PmaCommGroup lub w rozszerzeniu danych ExtComm.
- Komunikacja poprzez interfejs OPC DA: Udoskonalono dostęp do OPC-DA serwerów na innym komputerze: teraz nie jest koniecznym równoległa instalacja zdalnego OPC serwera na komputerze z aplikacją PROMOTIC. Patrz Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC-DA serwera.

Wersja 8.0.3 (od 22.02.2010) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Podstawowa obsługa edytora skryptów: Udoskonalony o funkcjonalność PmAutocomplete. Podczas wytwarzania skryptów system teraz oferuje listę metod lub właściwości i w ten sposób ułatwia pisanie skryptów. Ta funkcjonalność będzie w następnych wersjach udoskonalana.
- PmModbusMr driver komunikacyjny:
- Uogólnienie o typ danych Modbus: R2 = Float type 2 (4Byte - IEEE 754)
- Usunięty błąd: obiekt PmaCommGroup czasami niepoprawnie odczytywał wartości bitowe.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Uogólnienie:
- o protokoły dla PLC serii Q
- o możliwość wykorzystania obiektów PmaCommGroup
- Użytkownicy oraz uprawnienia:
- Pm.GetUserInfo metoda: zawiera nową opcję "what:loguserarray;" która zwraca tablicę obiektów PmUser (tzn. obiekty typu zalogowany użytkownik - lokalny/sieciowy).
- wytworzono nowych systemowych użytkowników $NOUSER_LOCAL oraz $NOUSER_NET w celu lepszego ustawienia aplikacji, jeżeli nie jest zalogowany żadny użytkownik.
- Nowy konfigurator "PmaRoot > Użytkownicy > Po uruchomieniu zaloguj automatycznie użytkownika lokalnego" w celu prostrzego przestawienia "aplikacji z koniecznością zalogowania " do "aplikacji bez konieczności zalogowania".
- Nowy konfigurator "PmaWeb > Web > Rygorystyczny tryb logowania użytkowników sieciowych do aplikacji z koniecznością podania nazwy użytkownika oraz hasła" w celu lepszej administracji oraz optymalizacji zalogowanych użytkowników sieciowych w przeglądarkach internetowych.
- patrz rozdział Przykłady zastosowania.
- PmaSequencer obiekt: Metoda Add posiada nowy następny parametr Params, który umożliwia określić, czy dodawane polecenie ma zostać realizwane w głównym lub roboczym wątku.
- Klucz sprzętowy: Nowy driver klucz sprzętowya z leprzym wsparciem dla SO Windows 7 oraz SO Windows Server 2008.
- PmaTrendGroup.GetValueByTime metoda: Usunięty błąd: metoda nie działała poprawnie jeżeli konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na jeden z typów "cyclic".

Wersja 8.0.2 (od 19.11.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele:
- dla Webu usprawniono wołanie metod: Pm.Logoff, Pm.WndLogoff oraz Pm.WndLogon.
- Zmieniono sposób wyświetlania obiektu PmgVideo na stonie HTML. Stary sposób nie działał w InternetExplorer8.
- PmaWorkspace obiekt: w obiekcie PmgFrame można teraz otworzyć również inny obiekt PmaWorkspace, patrz Otwarcie przeglądarki.
- Karta "Obiekt" obiektu PmaObject: Pma obiekt jest teraz przechowywany czas zmiany tego obiektu. Czas ten można stwierdzić w konfiguratorze "Czas ostatniej edycji" tego obiektu.
Można również odczytać wszystkie obiekty zmienione od określonego czasu: w drzewie Pma obiektów prawym przyciskiem myszki otwórz menu lokalne oraz wybierz pozycję "Znajdź obiekt według czasu edycji ...".
- Karta "Wygląd" obiektu PmaRoot: Konfigurator "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji": Nie dochodziło do zwiększania rozmiaru ramek obiektu PmaWorkspace ale do zwiększania czcionki w panelach.
- PmMBus driver komunikacyjny: przyśpieszono wysyłanie oraz odbiór danych poprzez Ethernet bez czekania na timeout.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: suma kontrolna w niekórych przypadkach została źle obliczona
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: W obiekcie PmaCommGroup nie był możliwy odczyt/zapis 4-bajt wartości (Long, Single).
- PmSBUS driver komunikacyjny: Usunięty błąd: przy pomocy obiektu PmaCommGroup nie był możliwy zapis do rejestrów rael oraz odczyt flag
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Obiekt PmaCommGroup nie działał
- Pm.TransformValue metoda: Dodano nową opcję (nType=50) dla transpozycji macierzy (zamiana wierszy i kolumn).
- PmaPanel obiekt: Usunięty błąd: w niektórych przypadkach niepoprawnie zostały zaokrąglone liczby do 2 miejs dziesiętnych.

Wersja 8.0.1 (od 14.10.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaCommMsg obiekt: Nowy konfigurator "Transmituj automatycznie" oraz nowe zdarzenie onBeginOfTransfer umożliwia uprościć uruchamianie periodycznych powiadomień Master.
- PmFree: Zwiększono ilość dozwolonych licencji PmWebClient z jednej do dwu.
- Runtime licencja PROMOTIC: Usunięty błąd: podczas zakończenia aplikacji z kluczem runtime zbędznie było otwierane okno z powiadomieniem (błąd pojawił się w wersji Pm8.0.0).
- Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki: Usunięty błąd: Korekta funkcji (Undo = Wróć) w celu szybkiego przesuwania Pmg obiektów.

Wersja 8.0.0 (od 14.09.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmFree: System PROMOTIC można w przypadku aplikacji do 30 zmiennych użytkować całkowicie bezpłatnie (jako freeware), oraz środowisko deweloperskie jest bezpłatne do 100 zmiennych.
- Cennik systemu PROMOTIC : nowa pozycja PmUpgrade10, która ogranicza możliwość darmowego upgrade systemu PROMOTIC na 10 lat. Aplikację systemu PROMOTIC można użytkować bez ograniczenia w czasie w danej wersji PROMOTIC, jeżeli aplikacja starsza 10 lat ma zostać podwyższona do nowszej wersji PROMOTIC, wtedy trzeba wykupić tą pozycję cennika.
- PmaCommGroup nowy obiekt: W znaczący sposób upraszcza pracę z wbudowanymi driverami komunikacyjnymi. W tym obiekcie należy ustawić zmienne z identyfikatorem, z którego system rozpozna, w jaki sposób powinien pozyskać wymaganą wartość. Następnie system automatycznie i optymalnie wykonuje transmisje komunikacji, którymi już nie musi się opiekować projektant.
- PmaOpcDaClientGroup obiekt:
- Definicja grupy danych, które będą współdzielone pomiędzy OPC serwerem oraz OPC klientem dodanie większej ilości zmiennych OPC jednocześnie do karty "Dane". Sposób: w przycisku wybierz wybór "Import z OPC serwera" a póżniej w oknie "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera" zaznacz więcej pozycji jednocześnie.
- lepsze zabezpieczenie przyszeregowywania wartości jezeli obiekt został ustawiony do odczytu i zapisu (tzn. jeżeli konfigurator został ustawiony "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" i "Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycji").
- Trendy: Przeglądanie w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" usprawniono również dla formatów zapisu Promotic binary file cyclic oraz Database dBase backups.
- Okno konfiguracyjne "Grupy logiczne": Umożliwia określać grupy obiektów. Każdy Pma obiekt może zostać zarejestrowany do wybranych grup (w karcie "Obiekt" w konfiguratorze "Członek grup logicznych"). Koncepcja ta będzie w przyszłości rozwijana, narazie jest przeznaczona do jedengo celu: wytworzenia grupy obiektów zdefiniowanych do przeglądania (grupy obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, itd.) które później będą oferowane w w/w metodzie Pm.FindViewers.
- #pragma: Podczas pisania skryptów można teraz wykorzystać tzw. #pragma dyrektywa skryptu. Służy w celu prostszego wytwarzania zmiennej pomocniczej lub specjalnych flag do interpretacji skryptu.
- Karta "Metody" obiektu PmaObject: Globalne metody aplikacji (tzn. metody określone w karcie "Metody" obiektu PmaRoot) teraz nie można już wołać w skryptach bezpośrednio tylko pod nazwą, ale należy je wołać przy pomocy właściwości Pm.Methods. Powodem są ograniczenia, które posiada bezpośrednie wołanie - na przykład nie działa dla Web panele. Stary sposób wołania (tzn. wołanie bezpośrednio nazwą metody) mażna nadal stosować, ale w skrypcie należy zastosować dyrektywę #pragma option OldGlobalMethodCall o wartości 1 (jest to znacznik dla starego wołania metody). Podczas konwersji aplikacji do wersji PROMOTIC 8 zostanie wykonane: do wszystkich globalnych metod zostanie włożona ta dyrektywa skryptu a aplikacja będzie sprawnie działać.
- PmMBus driver komunikacyjny: Uogólnienie dla odbioru 64 bitowych float wartości.
- Pm.FileCsvRead metoda: Możliwość wprowadzenia dowolnego typu separatora ("delimiter:xxx;").
- PmaPanel obiekt: Usunięto konfigurator "Otwórz po uruchomieniu aplikacji". Panel, który ma zostać otwarty po uruchomieniu aplikacji, określany jest w obiekcie PmaWorkspace w konfiguratorze "Przeglądarka komponentu". W przypadku starych aplikacji zostanie wykonana konwersja tak, by okno, która ma zostać otwarte po uruchomieniu, zostało ustawione w tym konfiguratorze.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice