Promotic

Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno umożliwia przeglądanie i wybór zmiennej udostepnianej przez OPC serwer (określonym w konfiguratorze "PmaOpcDaClient > OPC > OPC serwer - CLSID/ProgID"). Każda zmienna jest v OPC jednoznacznie określona przy pomocy identyfikatora ItemId.

To okno można otworzyć:
- W konfiguratorze "ItemId" każdej zmiennej. Przeznaczone do wyboru jednej zmiennej.
- W karcie "Dane" w przycisku opcja "Import z OPC serwera". Na jednym poziomie można wybrać więcej zmiennych przy pomocy klawisza Ctrl lub Shift. Po zakończeniu tego okna zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Wspólne właściwości wybranych pozycji OPC".
Konfiguratory:
Drzewo grup pozycji (po lewej)Kliknięciem na pozycję w drzewie zostanie wybrany jeden poziom pozycji danych.
Grupa pozycji (po prawej)Tu znajduje się lista wszystkich pozycji na wybranym poziomie.
Notatka:
Wybór pozycji z OPC serwera jest możliwy tylko jeżeli OPC serwer wspiera standard OPC wersji 2 i wyższy. OPC serwer może oferować pozycje:
- w strukturze liniowej: tzn. wszystkie pozycje znajdują się na jednym poziomie. Odpowiednie w przypadku, kiedy jest oferowana mała ilość pozycji.
- w strukturze drzewiastej: tzn. pozycje mogą być rozdzielone do kilku poziomów. Odpowiednie dla dużych ilości oferowanych pozycji.


Jeżeli OPC serwer zawiera dużą ilość pozycji (np. milion rejestrów), wtedy nei musi oferować tych wszstykich pozycji każdej z osobna. Może np. oferować tylko identyfikator typu "tors" i projektant następnie musi to "zmodyfikować" na rzeczywisty numer rejestru.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.