Promotic

Zapisywanie danych do jednego pliku w formacie PROMOTIC (Promotic binary file cyclic) - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów zapisu danych do pliku w formacie PROMOTIC. Dane są zapisywane do jednego pliku na dysku. Wielkość pliku jest stała i jest określona ilością wierszy. Jeżeli jest zapisany nowy wiersz do pliku a ilość wierszy przekroczy wielkość pliku, wtedy jest usunięty najstarszy wiersz i jest zapisany nowy. Taka czynność jest nieustannie powtarzana.
Nazwa zmiennej w karcie "Dane" może mieć długość najwyżej 31 znaków (długość nazwy kolumny w pliku jest ograniczona).
Konfiguratory:
Źródło danych (ConnectionString)Łańcuch tekstowy do podłączenia z źródłem danych jest wytworzony przy pomocy technologii PROMOTIC, a nie ADO. Dla uproszczenia zastosowano zgodną składnię zapisu.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Na przykład$.join("Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),"/;") Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Data Source - Nazwa pliku *.ht na dysku, do którego będą zapisywane dane.
Ilość rekordów w plikuMaksymalna ilość rekordów w pliku. Jeżeli ilość zapisanych rekordów przekroczy tu ustawioną maksymalną liczbę, wtedy przy zapisie nowego rekordu czasowo najstarszy rekord jest usunięty i w ten sposób jest utrzymywana ilość rekordów w pliku na stałej wartości.
Przy ustawieniu -1 wielkość pliku nie jest ograniczona i może narastać bez ograniczenia. W tym przypadku na przykład dla skasowania zawartości pliku zapasowego można zastosować metodę ClearHistory.
© MICROSYS, spol. s r.o.