Update cookies preferences
Promotic

Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"

Ustawieniem konfiguratora "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" obiekt PmaTrendGroup przełączy się do trybu, w którym może odczytywać oprócz plików uprzednio wytworzonych przy pomocy obiektu PmaTrendGroup również informacje z baz danych (w formacie dBase, Microsoft Access, MS SQL Serwer, MySQL oraz Oracle) wytworzone w jakimkolwiek innym systemie. Tabela bazy danych, która ma być odczytywana przy pomocy obiektu PmaTrendGroup musi spełniać warunek, że zawiera kolumnę czasu która musi być typu danych Data oraz czas. W trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" dane można przeglądać przeglądarką PmgTrendViewer, opracowywać przy pomocy metody GetData, itd. Lecz nie jest możliwe dodawanie nowych rekordów (wołanie metod Run, RunTime nie powiedzie się).

W tym trybie karta "Dane" nie określa listę trendowanych wartości i może być nawet pusta. Jeżeli znajduje się tutaj lista zmiennych (nie musi być pełna) i niektóre wartości z tej listy posiadają nazwę zgodną z nazwą kolumny w tabeli bazy danych (określonej w obiekcie PmaTrendGroup), wtedy wartości wprowadzone w karcie - Minimum, Maksymum oraz Wyświetlana nazwa trendu - są użyte jako ustawienie domyślne zmiennej dla przeglądarki PmgTrendViewer.
Nawigacja:
 
 
- Obiekt PmaTrendGroup w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.