Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmTrend w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"

Pryey ustawienie konfiguratora "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" obiekt PmTrend przełączy się do trybu, w którym może odczytywać oprócz plików uprzednio wytworzonych przez PmTrend obiekt również informacje z baz danych (w formacie dBase, Microsoft Access, MS SQL Serwer, MySQL oraz Oracle) wytworzone w jakimkolwiek innym systemie. Tabela bazy danych, która ma być odczytywana obiektem PmTrend musi spełniać warunek, że zawiera kolumnę czasu która musi być typu danych Data oraz czas. W trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" dane można przeglądać przeglądarką TrendsView, opracowywać przy pomocy metody GetData, itd. Lecz nie jest możliwe dodawanie nowych rekordów (wywołanie metod Run, RunTime nie powiedzie się).
 
W tym trybie zakładka Dane nie określa listę trendowanych wartości i może być nawet pusta. Jeżeli znajduje się tutaj lista zmiennych (nie musi być pełna) i niektóre wartości z tej listy posiadają nazwę zgodną z nazwą kolumny w tabeli bazy danych (określonej w obiekcie PmTrend), wtedy wartości wprowadzone w zakładce - Minimum, Maksymum oraz Nazwa do wyświetlenia - są użyte jako domniemane ustawienie wartości dla przeglądarki TrendsView.
Navigacja:
 
 
- Obiekt PmTrend w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)"
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice