Update cookies preferences
Promotic

Run - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zapis wszystkich bieżących wartości w karcie "Dane" z czasem bieżącym, tzn. z czasem komputera w chwili wywołania tej metody.
Składnia:
Boolean Run()
Wartość zwrotna:
true - Wymóg zapisu rekordu do archiwum został zarejestrowany. Do rzeczywistego zapisu rekordu do archiwum dojdzie później, już po skończeniu tej metody. W przypadku niepomyślnego zapisu dojdzie do wywołania zdarzenia onError.
false - Zarejestrowanie zapisu rekordu do archiwum nie powiodło się. Powodem może być na przykład błędna konfiguracja przechowywania. Zdarzenie onError nie zostanie wywołane.
Notatka:
Do wywołania metody z określonym czasem patrz metoda RunTime.

Jeżeli konfigurator "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" jest zaznaczony, wtedy metoda nie działa, tzn. nie można zapisywać danych do archiwum trendów.

Jeżeli konfigurator "Włącz zmianowy zapis zmiennych" jest zaznaczony, wtedy zapis zmiennych jest wykonywany w zoptymalizowany sposób, tzn. każde wywołanie tej metody nie musi oznaczać zapisanie wartości.

Jeżeli konfigurator "Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu" jest zaznaczony, wtedy wartości są zapisywane automatycznie a metoda Run nie musi być wołana.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Trends").Run();
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var bRun = oTrend.Run();
if (! bRun)
{
// ... error
}
© MICROSYS, spol. s r.o.