Promotic

GetGroupTitle - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika.
Składnia:
String GetGroupTitle([String sParams])
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Tekstowa lista parametrów określająca w jaki sposób zwrócić tekst. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "lang:cs;".
"lang:xxx;" (opcjonalne) - Identyfikator tekstowy języka do obliczania lokalizacyjnego tekstu.
Jeżeli parametr "lang:xxx;" nie został określony lub został określony pusty łańcuch, wtedy zostanie zastosowany aktualnie ustawiony język aplikacji (np. "en", "cs" ...).
Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
Notatka:
Patrz konfigurator "Wyświetlana nazwa grupy"
Patrz również:
- PmaTrendGroup.GroupId (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var sTitle = oTrend.GetGroupTitle();

Historia:
Pm8.03.21: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.