Promotic

Zapisanie - karta obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Konfiguracja zapisu danych grupy trendów na dysk.
Konfiguratory:
Dane są zapisywane w pamięci komputera i zapisywane na dysku. W zależności od opcji Typ zapisu dane na dysku mogą być zapisane albo w jednym pliku na dysku (plik cykliczny - po napełnieniu maksymalnej wielkości tego pliku dochodzi do usuwania najstarszych rekordów) lub archiwizującym (backupowym) sposobem - jest określona wielkość jednego pliku zapasowego (przy pomocy przedziału czasu lub według ilości rekordów lub zmienna wielkość według specyficznych wymogów) oraz ilość takich plików zapasowych (kopią zapasową jest jeden plik na dysku lub jedna tabela w bazie danych - według wyboru technologii). Najstarszy plik zapasowy jest usuwany przy osiągnięciu ilości plików i powstaniu nowego pliku zapasowego. Notatka: Można również pozostawić nieograniczoną wielkość pliku zapasowego i nowe pliki zapasowe wytwarzać przez wywołanie metody BackupCreate.
Do uzyskania informacji o sposobie zapisu danych na dysk patrz metoda PmaTrendGroup.GetPersistInfo.
Podczas biegu aplikacji PROMOTIC można zmienić dynamicznie umiejscowienie arwichum danych (czyli miejsce, gdzie są dane zapisywane) przy pomocy metod Open oraz Close.
Korzystanie z zapisanych danych na dyskuZezwolenie/zakaz na zapisywanie/odczyt danych do/z archiwum na dysku komputera.
Wczytaj dane z dysku do pamięci przy starcie aplikacjiJeżeli jest ustawiona opcja Korzystanie z zapisanych danych na dysku i jest ustawiona niezerowa ilość rekordów w pamięci, wtedy po uruchomieniu aplikacji zostaną wczytane najnowsze dane z dysku (jeżeli uprzednio były jakieś dane już zapisane) do pamięci. Pewna część danych jest wię równolegle na dysku i w pamięci komputera. Wartość określa się w procentach w stosunku do maksymalnej ilości rekordów w pamięci.
Opóźniony zapis na dyskPrzy krótkim periodzie zapisu danych na dysk (np. w rzędzie jednostek sekund) można określić zapisywanie danych do bufora pamięciowego. Każde wywołanie metody Run (RunTime) zapisze rekord do tego bufora. Ponadto każde N-te zapisanie (N jest wartością określoną w konfiguratorze) opróżni bufor i wszystkie rekordy w nim zapisane ułoży na dysk. Wartość 1 (domyślnie) oznacza, że każde wywołanie metody Run (RunTime) zostanie zapisane jednocześnie na dysk i bufor nie będzie wykorzystywany.
Otwórz przy starcie aplikacji (ważne tylko w trybie Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać))Przez ustawiewnie tej opcji można zdecydować, czy obiekt po uruchomieniu aplikacji zostanie otwarty i podłączony do archiwum danych lub czy zostanie odłączony, tzn. nie będzie można zapisywać nowych danych a wymogi nie będą zwracać żadnych danych. Jeżeli zostanie odłączony, wtedy można kiedykolwiek później przez wywołanie metody Open obiekt otworzyć. Obiekt można w skrypcie również zamknąć przez wywołanie metody Close.
Uwaga: jeżeli obiekt PmaTrendGroup ma bezposŕednio po uruchomieniu aplikacji umożliwiać zapis i odczyt danych tego obiektu, wtedy ten konfigurator musi być zaznaczony.
Typ zapisuWybór sposobu zapisywania danych na dysk, patrz Porównanie technologii do zapisu danych trendów.
Database dBase backups - Zapis w archiwizujący sposób do plików dBase w określonym folderu. Kopią zapasową jest tabela (plik *.dbf) bazy danych dBase. Najstarsza kopia zapasowa (tabela) jest usuwana po napełnieniu określonej ilości kopii zapasowych (tabel).
Promotic binary file cyclic - Zapis w binarnym formacie PROMOTIC - wszystkie dane są zapisywane w jednym cyklicznym pliku na dysku. Po anpełnieniu pliku określoną ilością rekordów są najstarsze rekordy usuwane przy zapisie nowych rekordów.
Database MS SQL server cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych MS SQL. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów.
Database Oracle cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych Oracle. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów.
Database MySQL cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych MySQL. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów.
Database PostgreSQL cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych PostgreSQL. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów.
Database FireBird cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych FireBird. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów.
Database Access cyclic - Zapis w jednej tabeli bazy danych Access. Po napełnieniu tabeli są najstarsze rekordy usunięte przy zapisie nowych rekordów. Plik *.MDB jest w formacie Access 2000.
Ten sposób zapisu ma ograniczenie: Jeżeli w aplikacji jest zastosowana większa ilość obiektów PmaTrendGroup z tym typem zapisu, wtedy takich obiektów w jednej aplikacji może być maksymalnie 63.
Database MS SQL server backups (przestarzałe) - Zapis w archciwujący sposób do bazy danych MS SQL. Kopią zapasową jest tabela w SQL serwerze. Najstarsza kopia zapasowa (tabela) jest usuwana po napełnieniu określonej ilości kopii zapasowych (tabel). Patrz opis MS SQL serwer i MS SQL Express.
Database Access backups (przestarzałe) - Zapis w archiwizujący sposób do bazy danych Access. Kopią zapasową jest tabela w bazie danych (tzn. plik *.mdb). Najstarsza kopia zapasowa (tabela) jest po napełnieniu określonej ilości kopii zapasowych (tabel) usunięta. Plik *.MDB jest w formacie Access 2000.
Ten sposób zapisu ma ograniczenie: Jeżeli w aplikacji jest zastosowana większa ilość obiektów PmaTrendGroup z tym typem zapisu, wtedy takich obiektów w jednej aplikacji może być maksymalnie 63.

Historia:
Pm9.00.03: Nowy typ zapisu do bazy danych PostgreSQL.
© MICROSYS, spol. s r. o.