Promotic

Microsoft Access

Baza danych aplikacji Access (*.mdb). Do administracji baz danych i tabel można zastosować oprogramowanie Microsoft Office Access od firmy Microsoft, które jest zazwyczaj częścią Microsoft Office Professional (i wyższych) i kombinuje relacyjne Microsoft Jet Database Engine z graficznym interfejsem użytkownika. Do wykorzystania baz danych w systemie PROMOTIC oprogramowanie to nie jest konieczne.

Praca z bazami danych typu Access
- Jeżeli podczaz pracy z tabelą bazy danych typu Access są do takiej tabeli rekordy dodawane i równocześnie usuwane, wtedy może dojść do sytuacji, kiedy zwiększa się wielkość pliku na dysku przy takiej samej ilości rekordów tabeli. W takim przypadku jest okresowo zalecana defragmentacja wszystkich tabel w bazie danych przy pomocy metody PmaDatabase.CompactDatabase.
- Definicja struktury tabeli: Projekt struktury tabeli jest ograniczony co do wielkości danych w jednym rekordzie do 2 kB. Przy dużej ilości kolumn w tabeli jest konieczne optymalizacja typów kolumn w tabeli, tzn. przy zacowaniu uwagi na wielkość typu danych kolumny (np. wielkość kolumny typu String ustawić jak najmniejszą według rzeczywistych potrzeb).
- Całkowita ilość kolumn w tabeli jest ograniczona (w rzędzie setek).


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaTrendGroup, jeżeli w tym obiekcie konfigurator "Typ zapisu" jest ustawiony na Database Access cyclic lub Database Access backups (przestarzałe)
- przy pomocy obiektu PmaAdo
- przy pomocy obiektu PmaDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC


Następne opisy dotyczące Microsoft Access patrz:
© MICROSYS, spol. s r.o.