Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Microsoft Access

Baza danych aplikacji Access (*.mdb).

Do administracji baz danych i tabel można zastosować oprogramowanie Microsoft Office Access firmy Microsoft, które jest typową częścią Microsoft Office Professional (i wyższych) i kombinuje relacyjne Microsoft Jet Database Engine z graficznym interfejsem użytkownika. Do wykorzystania baz danych w systemie PROMOTIC oprogramowanie to nie jest konieczne.
 
Praca z bazami danych typu ACCESS
- Jeżeli podczaz pracy z tabelą bazy danych typu Access są do takiej tabeli rekordy dodawane i równocześnie usuwane, wtedy może dojść do sytuacji, kiedy zwiększa się wielkość pliku na dysku przy takiej samej ilości rekordów w tabeli. W takim przypadku jest okresowo zalecana defragmentacja wszystkich tabel w bazie danych przy pomocy metody PmDatabase.CompactDatabase.
- Definicja struktury tabeli: Projekt struktury tabeli jest ograniczony co do wielkości danych w jednym rekordzie do 2 kB. Przy dużej ilości kolumn w tabeli jest konieczna optymalizacja typów kolumn w tabeli, tzn. przy zacowaniu uwagi na wielkość typu danych kolumny (np. wielkość kolumny typu tekst ustawić jak najmniejszą według rzeczywistych potrzeb).
- Ogólna ilość kolumn w tabeli jest ograniczona (w rzędzie setek).
 
Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmTrend, jeżeli w tym obiekcie konfigurator Typ zapisu jest ustawiony na Database Access cyclic lub Database Access backups (przestarzałe)
- przy pomocy obiektu PmAdo
- przy pomocy obiektu PmDatabase (przestarzałe) poprzez ustawione nazwane źródło danych ODBC
 
Następne opisy dotyczące Microsoft Access patrz:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice