Promotic

CompactDatabase - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Defragmentuje wszystkie tabele bazy danych i wytworzy nową defragmentowaną bazę danych na dysku. Metoda pracuje wyłącznie z bazami danych Access.
Składnia:
Boolean CompactDatabase(String sDstDb, Long nLocale, String sPassword, Long nOptions)
Parametry:
sDstDb(String) Nazwa docelowej defragmentowanej bazy danych. Musi być różna od bazy danych określonej w obiekcie PmaDatabase.
nLocale(Long) Język nowo wytworzonej bazy danych sDstDb
sPassword(String) Hasło dostępu do bazy danych
nOptions(Long) nie jest wykorzystane. Ustawić na 0.
Notatka:
Jeżeli podczas pracy z tabelą bazy danych Access są do tej tabeli jednocześnie dodawane i usuwane rekordy, wtedy może dojść do sytuacji, kiedy pomimo takiej samej ilości rekordów tabeli wielkość zajętej przestrzeni na dysku powiększa się.
Obiekt PmaDatabase musi być przed wywołaniem tej metody zamknięty (np. przy pomocy metody Close).

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database");
oDb.Close();
oDb.CompactDatabase("C:\\defrag.mdb", 0, "", 0);
© MICROSYS, spol. s r.o.