Update cookies preferences
Promotic

Opis pracy z obiektem PmaDatabase jeżeli tabela nie istnieje

Jeżeli tabela bazy danych nie istnieje, wtedy ją można wytworzyć przy pomocy metod PmaDatabase.Create,...
Uwaga! - metody te nie funkcjonują nad tabelą podłączoną przy pomocy ODBC.
W przypadku pracy z nieistniejącą tabelą (lub nie istniejącą bazą danych) musi być obiekt PmaDatabase zamknięty np. przy pomocy metody PmaDatabase.Close (nie można zastosować metod PmaDatabase.Open,... i również konfigurator "Podczas startu" musi być ustawiony na wartość NIEpodłączaj bazy danych i NIE otwieraj tabeli (nie rób niczego) lub przed wywołaniem metody PmaDatabase.Create jest konieczne zamknięcie tabeli i bazy danych przy pomocy metody PmaDatabase.Close).
Przykład:
Wychodzimy z założenia, że w obiekcie PmaRoot istnieje obiekt typu PmaDatabase o nazwie "Database". Przykład wytworzenia tabeli w bazie danych:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database");
oDb.Create();
oDb.CreateField("columnText", 10, 180);   // 10 - string
oDb.CreateField("columnBool", 1, 0);   // 1 = Boolean
oDb.CreateField("columnReal", 6, 0);   // 6 = Single
oDb.CreateField("columnTime", 8, 0);   // 8 = Date
oDb.CreateEnd();
Z tabelą wytworzoną w ten sposób można dalej standardowo pracować.
© MICROSYS, spol. s r.o.