Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Opis pracy z obiektem PmaDatabase jeżeli tabela nie istnieje

Jeżeli tabela w bazie danych nie istnieje, wtedy można ją wytworzyć przy pomocy metod PmaDatabase.Create,...

Uwaga! - metody te nie funkcjonują nad tabelą podłączoną przy pomocy ODBC.

W przypadku pracy z nieistniejącą tabelą (lub nie istniejącą bazą danych) musi być obiekt PmaDatabase zamknięty np. przy pomocy metody PmaDatabase.Close (nie można zastosować metod PmaDatabase.Open,... i również konfigurator "Podczas startu" musi być ustawiony na wartość NIEpodłączaj bazy danych i NIE otwieraj tabeli (nie rób niczego) lub przed wywołaniem metody PmaDatabase.Create jest konieczne zamknięcie tabeli i bazy danych przy pomocy metody PmaDatabase.Close).

Przykład:
Wychodzimy z założenia, że w obiekcie PmaRoot istnieje obiekt typu PmaDatabase o nazwie "Database". Przykład wytworzenia tabeli w bazie danych:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database");
oDb.Create();
oDb.CreateField("columnText", 10, 180);  //10 - string
oDb.CreateField("columnBool", 1, 0);  //1 = Boolean
oDb.CreateField("columnReal", 6, 0);  //6 = Single
oDb.CreateField("columnTime", 8, 0);  //8 = Date
oDb.CreateEnd();

Z tabelą wytworzoną w ten sposób można dalej standardowo pracować.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice