Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetFieldCount - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zwraca ilość kolumn w tabeli bazy danych.
Składnia:
Long GetFieldCount()
Wołanie:
n = oDb.GetFieldCount()
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice