Update cookies preferences
Promotic

GetFieldCount - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zwraca ilość kolumn w tabeli bazy danych.
Składnia:
Long GetFieldCount()
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nFieldCount = oDb.GetFieldCount();
© MICROSYS, spol. s r.o.