Update cookies preferences
Promotic

MoveFirst - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Przesunięcie bieżącej pozycji na początek tabeli bazodanowej.
Składnia:
Boolean MoveFirst()
Wartość zwrotna:
true - przesunięcie bieżącej pozycji przebiegło pomyślnie
false - przesunięcie bieżącej pozycji nie udało się (być może tabela jest pusta)
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bFirst = oDb.MoveFirst();
© MICROSYS, spol. s r.o.