Update cookies preferences
Promotic

IsOpen - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy tabela bazy danych jest otwarta.
Składnia:
Boolean IsOpen()
Wartość zwrotna:
true - otwarta
false - zamknięta
Patrz również:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bOpen = oDb.IsOpen();
Przykład2:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.