Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WriteFieldValue - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Metoda ustawia wartość kolumny lub wszystkich kolumn (określonych w parametrze vField) bieżącego wiersza (określonego na przykład przez wywołanie metody Move).
Składnia:
Boolean WriteFieldValue(Variant vField, Variant vValue)
Wołanie:
oDb.WriteFieldValue(vField, vValue)
Parametry:
vField(Variant) Nazwa kolumny tabeli lub jej indeks (indeksowane od 0). Jeżeli nie jest ustawione, wtedy metoda zapisuje do całego wiersza tabeli do/ze zmiennej typu Array (tablica).
Jeżeli jest -3, wtedy ustawia całą wiersz tabeli z tablicy wartości (Array).
vValue(Variant) Nowo zapisywana wartość.
Wartość zwrotna:
true - przy powodzeniu
false - przy błędzie
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
//zapis do kolumny o nazwie "column1" z pierwszego wiersza tabeli
oDb.MoveFirst();
oDb.WriteFieldValue("column1", 100);

//zapis do kolumny 1. kolumny 2. wiersza tabeli
oDb.MoveNext();
oDb.WriteFieldValue(0, 100);
}
Przykład2:
Zapis do kilku kolumn w 1. wierszu tabeli przy pomocy metody Edit. W tym przypadku jest to lepszy sposób od ustawiania właściwości WriteFieldValue kilkakrotnie samodzielnie bez Edit.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
Przykład3:
Zapis do kilku kolumn w pierwszym wierszu tabeli przy pomocy Array (tablicy) wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
var arr = Pm.CreatePmArray().Array1(1, 12, "Note");
oDb.MoveFirst();
oDb.WriteFieldValue(-3, arr);
}

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice