Promotic

Password - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Hasło umożliwiające dostęp do bazy danych/tabel.
Składnia:
String Password
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Hasło" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaDatabase.User (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPass = oDb.Password;   // Odczyt z właściwości
oDb.Password = "admin";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.