Promotic

SetLockingMode - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Ustawia sposób blokowania wiersza podczas edycji, dodaniu nowego wiersza
Składnia:
Empty SetLockingMode(Boolean bPessimist)
Parametry:
bPessimist(Boolean) Sposób blokowania
true - 2K część tabeli z edytowanym/dodawanym wierszem zostanie zablokowana już podczas wywołania metody Edit,Add i zostanie odblokowana podczas Update.
false - Część tabeli z edytowanym/dodawanym wierszem zostanie zablokowana tylko podczas wywołania metody Update.
Notatka:
Ustawia, czy podczas edycji wiersza lub dodawaniu nowego wiersza (metody Edit,Add) zostanie 2KB część tabeli zawierająca edytowany wiersz zablokowana już przy wywołaniu metody Edit (ewentualnie metody Add). Do odblokowania dojdzie przez wywołanie metody Update (ewentualnie metody CancelUpdate).
Zablokowanie oznacza, że nikt inny (inny obiekt PmaDatabase, inna aplikacja) w czasie zablokowania nie może zmieniać zablokowanej części tabeli.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.SetLockingMode(true);
© MICROSYS, spol. s r.o.