Update cookies preferences
Promotic

Connect - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do podłączenia aplikacji do bazy danych określonej we właściwościach Type oraz Database. Zapytanie o dane tabeli, ewentualnie polecenie SQL, określone właściwością Table (lub OpenSQL), nie jest wykonane (tabela jeszcze nie jest otwarta).
Składnia:
Boolean Connect()
Notatka:
Metoda nie otwiera tabeli bazy danych.
Po wywołaniu tej metody można wywołać Execute oraz ExecuteSQL, pozostałych metod tego obiektu nie można wywoływać (aż do otwarcie tabeli na przykład przy pomocy metody Open).

Podłączeniem do bazy danych jest rozumiana operacja, kiedy aplikacja jest podłączona do bazy danych. Ta operacja nie wytwarza w pamięciowej przesztrzeni aplikacji obrazu danych tabeli (ewentualnie polecenia SQL) - tzn. nie jest otwarta tabela ani nie jest wykonane polecenie SQL. Odpowiada wywołaniu metody Connect.
Po podłączeniu do bazy danych można wywoływać metody Execute/ExecuteSQL wykorzystujące język SQL.

Otwarcie tabeli oznacza operacja, kiedy w pamięciowej przestrzeni aplikacji jest wytworzony zbiór wierszy odpowiadający tabeli (ewentualnie poleceniu SQL). Odpowiada wywołaniu metody Open. Podczas otwarcia tabeli jest uprzednio automatycznie wykonane podłączenie do bazy danych.
Patrz również:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oDb = pMe.Pm("/Database0");
var sSQL = "........";
oDb.Connect();

// baza danych jest podłączona. Można wywoływać metody Execute/ExecuteSQL.
oDb.ExecuteSQL(sSQL);
// ...

// Otwarcie tabeli. Można wywoływać i wszystkie pozostałe metody.
oDb.Open();
// ...

// Zamknięcie tabeli i odłączenie bazy danych
oDb.Close();
© MICROSYS, spol. s r.o.