Update cookies preferences
Promotic

GetArray - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wytworzy tablicę (array) lub macierz wartości wczytanych z wybranych kolumn tabeli.
Metoda odczyta wszystkie wartości jednej lub kilku kolumn tabeli według ustawienia parametru vWhat.
Składnia:
Array GetArray(String sType, Variant vWhat)
Parametry:
sType(String) Typ wybranych wartości w tabeli:
"col" - zwracane będą dane jednej lib kilku kolumn tabeli (tzn. powstanie tablica 1-wymiarowa lub macierz danych) w zależności od wartości parametru vWhat.
"all" - Zwraca dane wszytkich kolumn tabeli, tzn. cała tabela (tzn. powstanie tablica 2-wymiarowa). Wartość vWhat musi być ustawiona na wartość: null dla JavaScript lub Empty dla VBScript.
vWhat(Variant) Określa kolumny, których wartości będą zwrócone. Wartość vWhat musi być typu string, liczba całkowita lub tablica liczb całkowitych.
Jeżeli jest typu String, wtedy przedstawia nazwę kolumny lub łańcuch nazw kolumn oddzielone średnikiem, na przykład "col4;col5;col6".
Jeżeli jest liczbą rzeczywistą, wtedy vWhat>=0 oznacza indeks wybranej kolumny (vWhat=0 oznacza pierwszą kolumnę, vWhat=-2 oznacza ostatnią kolumnę).
Jeżeli vWhat jest tablicą liczb całkowitych, wtedy liczby te okraślają indeksy kolumn tabeli, których dane zostaną zwrócone.


"xxx" - vWhat jest łańcuchem określającym albo nazwę kolumny, na przykład col4 lub łańcuchem nazw kolumn oddzielone średnikiem, na przykład "col4;col5;col6".
>=0 - liczba całkowita >=0 oznacza indeks wybranej kolumny (vWhat=0 oznacza perwszą kolumnę).
-2 - Wartość -2 oznacza zwrócenie danych ostatniej kolumny.
Jeżeli vWhat jest tablicą liczb całkowitych, wtedy liczby te określają indeksy kolumn tabeli, których dane zostaną zwrócone.
array - Jeżeli vWhat jest tablicą liczb całkowitych (na przykład vWhat=Array(0,2,6)), wtedy liczby w tablicy oznaczają indeksy kolumn tabeli, których dane zostaną zwrócone.
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Notatka:
Zastosowanie tej metody przy uzyskiwaniu dużej ilości danych z pokaźych tabel (dziesiątki tysięcy wierszy, ...) może trwać znacząco dłuższy czas w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej komputera. W tym przypadku jest konieczne przeprowadzać testy.
Przykład1:
Do arr zostanie przyszeregowana tablica 1-wymiarowa zawierająca wszystkie wartości w kolumnie o nazwie "variable1"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1");
Przykład2:
Do arr zostanie przyszeregowana tablica 1-wymiarowa zawierająca wszystkie wartości w trzeciej kolumnie (indeksowane od 0)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = oDatabase.GetArray("col", 2);
Przykład3:
Do arr zostanie przyszeregowana macierz, która w pierwszym wierszu zawiera wszystkie wartości w kolumnie o nazwie "variable1", w drugim wierszu zawiera wszystkie wartości w kolumnie o nazwie "variable2"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1;variable2");
Przykład4:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var cols = Pm.Array1(0, 1, 2);
var arr = oDatabase.GetArray("col", cols);
© MICROSYS, spol. s r.o.