Promotic

FieldValues - właściwość obiektu PmaDatabase

Opis:
Właściwość przedstawia wartość bieżącego wiersza (określonego na przykład przez wywołanie metody Move) i danej kolumny tabeli (określonej w parametrze vField).
Niniejsza właściwość jest przestarzała, nie działa w języku JavaScript, zalecamy zastąpić ją wołaniem metod: ReadFieldValue / WriteFieldValue.
Składnia:
Variant FieldValues([Variant vField])
Parametry:
vField[opcjonalne] (Variant) Nazwa kolumny tabeli lub jej indeks (indeksowane od 0).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy właściwość odczytuje cały wiersz tabeli / zapisuje do całego wiersza tabeli do/ze zmiennej typu Array (tablica).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Jeżeli przy pomocy tej właściwości jest odczytywana z tabeli 'pusta wartość' (<Null>), wtedy można określić przy pomocy metody SetNullValue wartość zastępczą, która zostanie zwrócona zamiast tej pustej wartości. Wartość zastępcza jest ważna aż do kolejnego wywołania metody SetNullValue.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var x;
var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
// odczyt z kolumny o nazwie "column1" z 1. wiersza tabeli
oDb.MoveFirst();
x = oDb.FieldValues("column1");
Pm.Debug(x);

// odczyt z 1. kolumny a 2. wiersza tabeli
oDb.MoveNext();
x = oDb.FieldValues(0);
Pm.Debug(x);

// zapis do 3. kolumny a 2. wiersza tabeli
x = 100;
oDb.FieldValues(2) = x;
Pm.Debug(x);
}
Przykład2:
Zapis do kilku kolumn w 1. wierszu tabeli przy pomocy metody Edit. W tym przypadku jest to lepszy sposób od ustawiania właściwości FieldValues powtórnie samodzielnie bez Edit.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.FieldValues(0) = 1;
oDb.FieldValues(1) = 12;
oDb.FieldValues(2) = "Text";
oDb.Update();
}
Przykład3:
Zapis do kilku kolumn w 1. wierszu tabeli przy pomocy Array (tablicy) wartości.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
var arr = Pm.Array1(1, 12, "Note");
oDb.MoveFirst();
oDb.FieldValues = arr;
}
© MICROSYS, spol. s r.o.