Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetFieldInfo - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zwraca informacje o kolumnach tabeli bazy danych.
Składnia:
Variant GetFieldInfo(Variant vField, Long nType)
Wołanie:
x = oDb.GetFieldInfo(vField, nType)
Parametry:
vField(Variant) Nazwa pozycji lub jej indeks (indeksowane od 0).
nType(Long) Określa wymagane informacje:
2 - Zwraca nazwa kolumny
1 - Zwraca typ danych kolumny. Patrz CreateField(nType).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice