Promotic

GetFieldInfo - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vrací informace o sloupcích v databázové tabulce.
Syntaxe:
Variant GetFieldInfo(Variant vField, Long nType)
Parametry:
vField(Variant) Název položky nebo její index (indexováno od 0).
nType(Long) Určuje požadované informace:
2 - Vrací název sloupce
1 - Vrací datový typ sloupce. Viz CreateField(nType).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sColName = oDb.GetFieldInfo(0, 2);
var nColType = oDb.GetFieldInfo(0, 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.