Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Move - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Přesun aktuální pozice o zadaný počet vět.
Syntaxe:
Empty Move(Long nMove)
Parametry:
nMove(Long) počet vět, o který bude přesunuta aktuální pozice
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Move(3);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice