Update cookies preferences
Promotic

Edit - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Začátek editačního režimu.
Syntaxe:
Long Edit()
Poznámka:
Před voláním této metody musí být pozice ukazovátka na platném řádku databázové tabulky (metody Move, FindPrev, atd.). Po volání této metody lze volat libovolnou metodu modifikující daný řádek tabulky. Tím je postupně připraven buffer dat, který je metodou Update zapsán do databázové tabulky. Tento postup práce s tabulkou databáze je rychlejší, než opakované volání metod bez vyvolání editačního režimu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.MoveFirst();
oDb.Edit();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.