Update cookies preferences
Promotic

ReadFieldValue - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Metoda vrací hodnotu sloupce (určeného v parametru vField) aktuálního řádku (určeného například voláním metody Move) nebo celý řádek v podobě pole hodnot.
Syntaxe:
Variant ReadFieldValue(Variant vField)
Parametry:
vField(Variant) Název nebo index (indexováno od 0) sloupce tabulky.
Pokud je -3, pak čte celý řádek tabulky jako pole hodnot (Array).
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu nebo pole hodnot (Array).
Pokud vznikne chyba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
Poznámka:
Pokud je touto metodou čtena z tabulky 'prázdná hodnota' (<Null>), pak lze definovat metodou SetNullValue náhradní hodnotu, která bude vrácena místo této prázdné hodnoty. Tato náhradní hodnota je platná až do příštího volání metody SetNullValue.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var x;
var oDb = pMe.Pm("/Database0");

if (oDb.IsOpen())
{
// čtení ze sloupce s názvem "column1" prvního řádku tabulky
oDb.MoveFirst();
x = oDb.ReadFieldValue("column1");
Pm.Debug(x);

// čtení z 1. sloupce a 2. řádku tabulky
oDb.MoveNext();
x = oDb.ReadFieldValue(0);
Pm.Debug(x);

// čtení celého 2. řádku tabulky
x = oDb.ReadFieldValue(-3);
Pm.Debug(x);
}

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.