Update cookies preferences
Promotic

User - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Jméno uživatele (pouze pro databáze umožňujících uživatelský přístup).
Syntaxe:
String User
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Uživatel" tohoto objektu.
Viz také:
- PmaDatabase.Password (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sUser = oDb.User;   // Čtení z vlastnosti
oDb.User = "operator";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.