Promotic

SetRecordValueNull - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do dané položky záznamu databázové tabulky, na které je aktuální pozice.
Syntaxe:
Empty SetRecordValueNull(Variant vField)
Parametry:
vField(Variant) Název nebo index položky (indexováno od 0)
Poznámka:
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.SetRecordValueNull(5);
© MICROSYS, spol. s r.o.