Promotic

SetParam - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Nastaví parametry objektu PmaDatabase.
Syntaxe:
Empty SetParam(String sType, Variant vParam)
Parametry:
sType(String) Typ nastavovaného parametru.
"lockingmode" - Nastavení způsobu zamykání řádků při editaci, tzn. volání metod Edit, WriteFieldValue, Update. V tom případě parametr vParam je typu Boolean.
Pokud parametr vParam je nastaven na true, pak je zamknut blok dat velikosti 2K bajtů obsahující řádek na aktuální pozici už při volání metody Edit (pokud byl tento blok zamknut už dříve jiným uživatelem, pak je vyhlášena chyba).
Pokud parametr vParam je nastaven na false, pak je zamknut blok dat velikosti 2K bajtů obsahující řádek na aktuální pozici až při volání metody Update (pokud byl tento blok zamknut už dříve jiným uživatelem, pak je vyhlášena chyba).
"logintimeout" - Nastavení časového rozpětí (timeoutu) pro připojení k databázi v ODBC módu (viz konfigurátor "Technologie"), tzn. metoda Connect nebo Open bude maximálně vParam sekund čekat, zda se připojení k databázi podaří.
Nastavení se projeví až při příštím připojování k databázi (tzn. po odpojení databáze).
Výchozí hodnota je 20 sec.
"querytimeout" - Nastavení časového rozpětí (timeoutu) vykonání dotazu nebo příkazu v ODBC módu (viz konfigurátor "Technologie"), tzn. například metoda Open bude čekat maximálně vParam sekund, než bude proveden dotaz na data tabulky Tabulka (soubor) nebo SQL příkaz SQL příkaz při otevření. Metodu s tímto parametrem je nutno volat před samotným provedením příkazu, tzn. například před voláním metody Execute, ExecuteSQL nebo Open.
Výchozí hodnota je 20 sec.
vParam(Variant) Hodnota závisí na parametru sType.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.SetParam("logintimeout", 15);
© MICROSYS, spol. s r.o.