Promotic

Execute - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Slouží k provedení daného SQL příkazu v databázi určené vlastností Database. Tuto metodu lze volat, pokud objekt PmaDatabase byl připojen k databázi například voláním metody Connect.
Syntaxe:
Long Execute(String sSQL, Long nOptions)
Parametry:
sSQL(String) Příkaz v syntaxi jazyka SQL
nOptions(Long) Výběr způsobu provedení daného příkazu
0 - bez dalších možností
64 - SQL příkaz předán bez syntaktické úpravy objektem PmaDatabase. Lze zadat pouze pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přímý přístup k tabulce - DAO. Viz poznámka.
128 - při chybě v průběhu provádění SQL příkazu se databáze vrací do stavu před spuštěním metody Execute
Poznámka:
Pomocí této metody nelze provádět SQL příkazy vracející množinu řádků (např. příkaz SELECT).

Pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC (nebo je nastaven na Přímý přístup k tabulce - DAO a ve volání této metody je použita konstanta 64):
- pak SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi databáze, ke které je objekt PmaDatabase připojen.
- v jiném případě SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi SQL používané v MS DAO. Viz: Popis práce s objektem PmaDatabase odkazujícím existující tabulku.
Viz také:
Příklad:
Volání uložené procedury v MS SQL Serveru s názvem "proc name"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Execute("EXECUTE proc_name", 64);
© MICROSYS, spol. s r.o.