Promotic

CreateIndex - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vytvoří index nad sloupcem databázové tabulky.
Syntaxe:
Boolean CreateIndex(String sName, String sField, Boolean bDesc, Boolean bPrima, Boolean bUnique, Boolean bIgnoreNulls, Boolean bRequiered)
Parametry:
sName(String) Název indexu
sField(String) Název sloupce nad kterým je index definován.
bDesc(Boolean) Typ třídění:
true - od Z do A
false - od A do Z
bPrima(Boolean) Index je definován jako primární klíč
bUnique(Boolean) Ve sloupci "sField" nejsou povoleny duplicitní hodnoty
bIgnoreNulls(Boolean) Ve vytvářeném indexu nebudou zastoupeny záznamy, které mají nastavenu hodnotu Null.
bRequiered(Boolean) Ve sloupci "sField" nejsou povoleny hodnoty <Null> (hodnota musí být vždy vyplněna)
Poznámka:
Opakovaným voláním metody lze vytvořit více indexových souborů.
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bCreateIndex = oDb.CreateIndex("PK_date", "datecol", 0, 1, 1, 1, 1);
Příklad2:
Viz příklad v popisu metody Create
© MICROSYS, spol. s r.o.