Promotic

GetRecordCount - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vrací přibližný počet řádků v tabulce.
Syntaxe:
Long GetRecordCount()
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nRecordCount = oDb.GetRecordCount();
© MICROSYS, spol. s r.o.