Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenSQL - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
SQL příkaz typu SELECT při otevření
Syntaxe:
String OpenSQL
Volání:
s = oDb.OpenSQL()
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "SQL příkaz při otevření" tohoto objektu. SQL příkaz určuje, které řádky, sloupce z tabulky(ek) budou objektem načteny.

Vlastnost je použita při volání metody Open pouze pokud konfigurátor "Při otevření tabulky použít SQL příkaz SELECT" je zatržen. V jiném případě je použita vlastnost Table a je načten celý obsah tabulky.

Viz také:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
//... dělej něco s dotazem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
//... dělej něco s dotazem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice