Promotic

OpenSQL - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
SQL příkaz typu SELECT při otevření
Syntaxe:
String OpenSQL
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "SQL příkaz při otevření" tohoto objektu.
 
SQL příkaz určuje, které řádky, sloupce z tabulky budou objektem načteny.
Vlastnost je použita při volání metody Open pouze pokud konfigurátor "Otevřít tabulku pomocí SQL příkazu SELECT" je zatržen. V jiném případě je použita vlastnost Table a je načten celý obsah tabulky.
Viz také:
- PmaDatabase.Open (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.CloseTable();
}

oDb.OpenSQL = "SELECT * FROM Table WHERE MyColumn BETWEEN 10 AND 100";
oDb.Open();
// ... dělej něco s dotazem "SELECT * FROM Table ..."
oDb.CloseTable();

oDb.OpenSQL = "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table WHERE MyColumn1 > 10";
oDb.Open();
// ... dělej něco s dotazem "SELECT MyColumn1, MyColumn2 FROM Table ..."
© MICROSYS, spol. s r.o.