Promotic

FindNext - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vyhledá v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu.
Syntaxe:
Long FindNext(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Textový řetězec v syntaxi jazyka SQL příkazu WHERE určující podmínku vyhledávání
Poznámka:
V případě úspěšného vyhledání metoda vrací index nalezeného záznamu a ukazovátko (aktuální pozici) nastaví na tento záznam, v jiném případě vrací hodnotu -1 a aktuální pozice zůstane beze změny.
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Vyhledá hodnotu John Saruman ve sloupci typu String s názvem "Customer"
n = oDb.FindNext("Customer = 'John Saruman'");

// Vyhledá numerickou položku
n = oDb.FindNext("Price > 10000");

// Vyhledá časovou položku. Čas je zadán: - #měsíc den rok hodina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindNext("Time > #10 24 2023 12:10:37#");
© MICROSYS, spol. s r.o.