Promotic

FindNext - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vyhledávání v tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu.
Syntaxe:
Long FindNext(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Textový řetězec v syntaxi jazyka SQL příkazu WHERE určující podmínku vyhledávání
Poznámka:
V případě úspěšného vyhledání metoda vrací index nalezené věty a ukazovátko (aktuální pozici) nastaví na tuto větu, v jiném případě vrací hodnotu -1 a aktuální pozice zůstane beze změny.
Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

// Vyhledání hodnoty John Saruman ve sloupci typu String s názvem "Customer"
n = oDb.FindNext("Customer = 'John Saruman'");

// Vyhledání numerické položky
n = oDb.FindNext("Price > 10000");

// Vyhledání časové položky. Čas je zadán: - #měsíc den rok hodina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindNext("Time > #10 24 2021 12:10:37#");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice