Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FindNext - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu v tabulce.
Syntaxe:
Long FindNext(String sFilter)
Parametry:
sFilter(String) Textový řetězec v syntaxi příkazu jazyka SQL WHERE určující podmínku vyhledávání
Poznámka:

V případě úspěšného vyhledání metoda vrací index nalezené věty a ukazovátko (aktuální pozici) nastaví na tuto větu, v jiném případě vrací hodnotu -1 a aktuální pozice zůstane beze změny.

Tato metoda není funkční, pokud konfigurátor "Technologie" je nastaven na Přístup přes ODBC.

Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Vyhledání hodnoty John Saruman ve sloupci typu text s názvem "Customer"
n = oDb.FindNext("Customer = 'John Saruman'");

//Vyhledání numerické položky
n = oDb.FindNext("Price > 10000");

//Vyhledání časové položky. Čas je zadán: - #měsíc den rok hodina:minuta:sekunda#
n = oDb.FindNext("Time > #10 24 2020 12:10:37#");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice