Promotic

Table - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Název tabulky.
Syntaxe:
String Table
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Tabulka (soubor)" tohoto objektu.
 
Vlastnost je použita při volání metody Open pouze pokud konfigurátor "Otevřít tabulku pomocí SQL příkazu SELECT" není zatržen. V jiném případě je použita vlastnost OpenSQL.
Případný název tabulky se zde zadává bez přípony (např. pokud se odkazuje dBase soubor teploty.dbf, pak se zde v této vlastnosti nastavuje teploty)
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sTable = oDb.Table;
© MICROSYS, spol. s r.o.