Update cookies preferences
Promotic

Database - vlastnost objektu PmaDatabase

Popis:
Cesta a název databázového souboru.
Syntaxe:
String Database
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Databáze (soubor, složka, datový zdroj)" tohoto objektu.
 
Případný název databázového souboru se zde zadává bez přípony (např. soubor teploty.mdb se zde zadává jako teploty).
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sDatabase = oDb.Database;
// nebo
oDb.Database = "c:\\temperatures";
© MICROSYS, spol. s r.o.