Promotic

Add - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Určuje začátek editačního režimu přidání nové věty do databázové tabulky
Syntaxe:
Long Add()
Poznámka:
Po volání metody lze volat libovolnou metodu modifikující nově vytvářenou větu tabulky. Tímto je připraven buffer nové věty, který je následně metodou Update zapsán do databázové tabulky. Na rozdíl od metody AddNew tato metoda je určena pro přidání již inicializované věty do databázové tabulky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.Add();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.