Promotic

Add - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Určuje začátek editačního režimu přidání nového záznamu do databázové tabulky
Syntaxe:
Long Add()
Poznámka:
Po volání metody lze volat libovolnou metodu modifikující nově vytvářený řádek tabulky. Tímto je připraven buffer nového záznamu, který je následně metodou Update zapsán do databázové tabulky. Na rozdíl od metody AddNew tato metoda je určena pro přidání již inicializovaného záznamu do databázové tabulky.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.Add();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.