Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Add - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Określa początek trybu edycji dodania nowej wersji do tabeli w bazie danych
Składnia:
Long Add()
Wołanie:
oDb.Add()
Notatka:
Po wywołaniu metody można wywołać dowolną metodę zmieniającą nowo wytworzony wiersz tabeli. W ten sposób jest przygotowany bufor nowego wiersza, który następnie należy zapisać do tabeli bazy danych przy pomocy metody Update. W odróżnieniu od metody AddNew metoda ta służy do dodania już zinicjalizowanego wiersza do tabeli w bazie danych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.Add();
oDb.FieldValues(0) = 1;
oDb.FieldValues(1) = 12;
oDb.FieldValues(2) = "Text";
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice