Promotic

Add - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Określa początek trybu edycji dodania nowego rekordu do tabeli bazy danych
Składnia:
Long Add()
Notatka:
Po wywołaniu metody można wywołać dowolną metodę zmieniającą nowo wytworzony wiersz tabeli. W ten sposób jest przygotowany bufor nowego rekordu, który następnie należy zapisać do tabeli bazy danych przy pomocy metody Update. W odróżnieniu od metody AddNew metoda ta służy do dodania już zinicjalizowanego rekordu do tabeli bazy danych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.Add();
oDb.WriteFieldValue(0, 1);
oDb.WriteFieldValue(1, 12);
oDb.WriteFieldValue(2, "Text");
oDb.Update();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.