Promotic

SetNullValue - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do ustawienia wartości, która będzie zwracana przy pomocy metody ReadFieldValue w przypadku, że komórka tabeli bazodanowej zawiera wartość pusta wartość (Null).
Składnia:
Boolean SetNullValue(Variant vValue, Long nType)
Parametry:
vValue(Variant) Wartość, która powinna być zwrócona przy pomocy metody ReadFieldValue jeżeli wartość pozcji jest wartością Null
nType(Long) Określa kolumny, dla których jest ustawienie wartości zastępczej obowiązujące:
1 - dla kolumn liczb całkowitych (typu Integer, Byte oraz Long)
2 - dla kolumn typu Boolean
3 - dla kolumn typu Text
4 - dla kolumn typu Date
5 - dla kolumn liczb rzeczywistych (typu Single, Double)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bNull = oDb.SetNullValue(-1, 5);
© MICROSYS, spol. s r.o.