Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetNullValue - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Służy do ustawienia wartości, która będzie zwracana właściwością FieldValues w przypadku, że komórka tabeli bazy danych zawiera wartość pusta wartość (Null).
Składnia:
Boolean SetNullValue(Variant vValue, Long nType)
Wołanie:
oDb.SetNullValue vValue, nType
Parametry:
vValue(Variant) wartość, która powinna być zwrócona właściwością FieldValues jeżeli wartość pozcji jest wartością Null
nType(Long) Określa kolumn, dla których jest ustawienie wartości zastępczej obowiązujące:
1 - dla kolumn liczb całkowitych (typu Integer, Byte oraz Long)
2 - dla kolumn typu Boolean
3 - dla kolumn typu Text
4 - dla kolumn typu Date
5 - dla kolumn liczb rzeczywistych (typu Single, Double)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice