Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CreateField - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Wytworzy kolumnę w strukturze tabeli.
Składnia:
Boolean CreateField(String sName, Long nType, Long nSize)
Wołanie:
b = oDb.CreateField(Name, Type, Size)
Parametry:
sName(String) Nazwa kolumny
nType(Long) Typ danych kolumny
1 - Boolean
2 - Byte
3 - Integer
4 - Long
6 - Single (4-bajtowa liczba rzeczywista)
7 - Double (8-bajtowa liczba rzeczywista)
8 - Date (Data oraz czas)
10 - String
11 - LongBinary
12 - Memo
nSize(Long) Wielkość kolumny. Należy ustawiać tylko jeżeli parametr nType=10. W innym przypadku nie ma znaczenia.
Wartość zwrotna:
true - Jeżeli kolumna tabeli została pomyślnie wytworzona
false - W innym przypadku
Notatka:

Przez kolejne wywołanie metody można wytworzyć wymaganą strukturę tabeli.

Metoda ta nie działa, jeżeli konfigurator "Technologia" jest ustawiony na Dostęp przez ODBC. W tym przypadku do wytworzenia tabeli jest konieczne wykorzystać język MS SQL oraz wywołać metodę Execute do wykonania polecenia.

Patrz również:
Przykład:
Patrz przykład w opisie metody Create
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice