Update cookies preferences
Promotic

Commit - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Zakończenie transakcyjnego przetwarzania tabeli bazodanowej
Składnia:
Empty Commit()
Notatka:
Wszystkie metody, które zmieniają tabelę w bazie danych wywołane po wywołaniu metody BeginTrans zostaną potwierdzone przez wywołanie metody Commit. Jeżeli nie dojdzie do wywołania tej metody, wtedy nie dojdzie do wykonania zmian tabeli.

Przetwarzanie transakcyjne nie musi być wspierane przez niektóre bazy danych, na przykład bazy danych Excel, dBase, PARADOX, podstawowa wersja bazy danych MySQL, itd.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDb.Commit();
© MICROSYS, spol. s r.o.