Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsConnect - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy baza danych jest podłączona.
Składnia:
Boolean IsConnect()
Wołanie:
b = oDb.IsConnect()
Wartość zwrotna:
true - baza danych (określona właściwością Database) jest podłączona (np. przez wywołanie metody Connect lub Open)
false - baza danych nie jest podłączona. To znaczy, że w ogóle nie była otwarta lub została już zamknięta przez wywołanie metody Close
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice