Promotic

IsConnect - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Test, czy baza danych jest podłączona.
Składnia:
Boolean IsConnect()
Wartość zwrotna:
true - baza danych (określona właściwością Database) jest podłączona (np. przez wywołanie metody Connect lub Open)
false - baza danych nie jest podłączona. To znaczy, że w ogóle nie była otwarta lub została już zamknięta przez wywołanie metody Close
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect = oDb.IsConnect();
© MICROSYS, spol. s r.o.