Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Move - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Przesunięcie bieżącej pozycji o wymaganą ilość rekordów.
Składnia:
Empty Move(Long nMove)
Wołanie:
oDb.Move nMove
Parametry:
nMove(Long) ilość rekordów, o którą ma zostać przesunięta bieżąca pozycja
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice