Update cookies preferences
Promotic

AddNew - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Metoda służy do dodania nowego pustego rekordu (wszystkie wartości są ustawione na <Null>) do tabeli bazy danych. W odróżnieniu od metody Add pusty rekord jest zapisany także na dysk.
Składnia:
Long AddNew()
Wartość zwrotna:
-1 - Jeżeli doszło do błędu przy wytworzeniu.
>=0 - Pomyślne wytworzenie pustego rekordu.
Notatka:
Wołanie metody nie powiedzie się, jeżeli w tabeli jest zdefiniowany indeks, który wyłącza dodanie wiersza z wartością <Null>. W tym przypadku jest konieczne wywołać metodę Add a wiersz zinicjalizować jeszcze przed jego zapisem na dysk.
Po wywołaniu tej metody można ustawić wartości w nowo wytworzonym rekordu tabeli na przykład przy pomocy WriteFieldValue
Patrz również:
- PmaDatabase.Add (metoda)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
{
oDb.AddNew();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.