Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddNew - metoda obiektu PmaDatabase

Opis:
Metoda służy do dodania nowego pustego wiersza (wszystkie wartości są ustawione na <Null>) do tabeli w bazie danych. W odróżnieniu od metody Add pusty wiersz jest zapisany także na dysk.
Składnia:
Long AddNew()
Wołanie:
oDb.AddNew()
Wartość zwrotna:
-1 - Jeżeli doszło do błędu przy wytworzeniu.
>=0 - Pomyślne wytworzenie pustego wiersza.
Notatka:

Wywołanie metody nie powiedzie się, jeżeli w tabeli jest zdefiniowany indeks, który uniemożliwia dodanie wiersza z wartością <Null>. W tym przypadku jest konieczne wywołać metodę Add a wiersz zinicjalizować jeszcze przed jego zapisem na dysk.

Po wywołaniu tej metody można ustawić wartości w nowo wytworzonym wierszu tabeli na przykład przy pomocy FieldValues

Patrz również:
- Add
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oDb.IsOpen())
oDb.AddNew();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice